Uitlevering Diagnose- en Verrichtingenthesaurus: ruim 6.000 concepten gewijzigd

Donderdag 24 oktober zijn de nieuwe versies van de Diagnosethesaurus (3.5) en de Verrichtingenthesaurus (2.7) uitgeleverd. Voor de Diagnosethesaurus zijn 3.877 concepten gewijzigd en voor de Verrichtingenthesaurus 2.611 concepten.

​Een groot deel van de wijzigingen in de Diagnosethesaurus komt voort uit de herziening van de basislijst Neurologie, doorgevoerd op aanvraag van de Nederlandse Vereniging van Neurologie. Veel termen zijn met het oog op overlap verwijderd. Dit betekent waarschijnlijk dat de door de neurologen voorheen gebruikte termen niet meer op de gebruikelijke manier te vinden zijn. Het advies is dan ook om in de nieuwe neurologielijst te zoeken naar een passende vervanging. Bij 139 termen is in samenwerking met Nictiz de koppeling naar SNOMED CT nieuw toegevoegd of gewijzigd.

Voor de Verrichtingenthesaurus zijn 2.611 concepten gewijzigd. Een groot deel van deze wijzigingen komt voort uit nieuw toegevoegde SNOMED CT-koppelingen (2.534). Deze koppelingen zijn in samenwerking met Nictiz toegevoegd. Een klein deel van de wijzigingen komt voort uit wijzigingsverzoeken door ziekenhuizen.


Uitleveringen en uitleverformaten

De thesauri zijn gepubliceerd in uitleverformaat 4.0. Hiermee kunnen eenvoudig codestelsels aan de diagnose- en verrichtingentermen worden gekoppeld, bijvoorbeeld voor medische kwaliteitsregistraties of rapportages. Dit is onder andere al gedaan voor de Apache IV-codes van de NICE-registratie.

Vanaf december 2019 wordt alleen datamodel 4.1 nog uitgeleverd (datamodel 4.0 niet meer). In datamodel 4.1 zullen de velden begindatum, mutatiedatum en einddatum voor elk kenmerk gevuld zijn. Voor een aantal kenmerken was deze datum ook in datamodel 4.0 al gevuld, waardoor de impact van deze wijziging minimaal zal zijn.

Let op: Voordat u de bestanden downloadt, raden we u aan bij uw leverancier na te vragen of het EPD/ZIS uitleverformaat 4.0 kan inlezen en of u al gebruik kunt maken van automatische vastlegging van de nieuwe codes in combinatie met de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus. Meer informatie over uitleverformaat 4.0 vindt u op deze pagina.


Uitlevering

Gemachtigde gebruikers kunnen de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus downloaden via Mijn DHD. Deze versies van de thesauri zijn tot stand gekomen met medewerking van onder andere de wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten, het RIVM, Nictiz, de NVZ en de NFU.

De thesauri worden in 2019 eens in de twee maanden (in de even maanden) uitgeleverd. U vindt het uitleverschema hier. In de tussenliggende (oneven) maanden kunnen de Diagnose- en/of Verrichtingenthesaurus optioneel worden uitgeleverd indien hier een actuele aanleiding voor is. Ziekenhuizen kunnen hiervoor een verzoek indienen bij DHD. Het uitleverschema voor 2020 zal in november op de website geplaatst worden.


Was-wordt-lijsten

Iedere uitlevering is voorzien van was-wordt-lijsten met daarin de wijzigingen ten opzichte van de vorige uitlevering. Het is ook mogelijk was-wordt-lijsten bij ons op te vragen over meerdere maanden terug, bijvoorbeeld april 2018 ten opzichte van december 2017.