Ruim 400 wijzigingen in Diagnose- en Verrichtingenthesaurus

Donderdag 18 augustus zijn de nieuwe versies van de Diagnosethesaurus en Verrichtingenthesaurus gepubliceerd. In totaal zijn 410 wijzigingen doorgevoerd.

Diagnosethesaurus

In de Diagnosethesaurus zijn 166 concepten gewijzigd. Een aanzienlijk deel hiervan (87) betreft gewijzigde, toegevoegde of verwijderde SNOMED CT-koppelingen. De overige aanpassingen komen voort uit verzoeken vanuit ziekenhuizen.


Verrichtingenthesaurus

In de Verrichtingenthesaurus zijn 244 concepten gewijzigd. Ook deze hebben voor een groot deel (83) betrekking op koppelingen naar SNOMED CT. Voor het specialisme Inwendige geneeskunde zijn op verzoek van de wetenschappelijke vereniging 74 bestaande ‘scopietermen’ aan de lijst toegevoegd. De resterende aanpassingen zijn het gevolg van verzoeken vanuit ziekenhuizen.


Gemachtigde gebruikers kunnen de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus downloaden via Mijn DHD.