Diagnose- en Verrichtingenthesaurus gepubliceerd in uitleverformaat 4.1

Woensdag 26 februari zijn de nieuwe versies van de thesauri gepubliceerd in uitleverformaat 4.1. Voor beide thesauri zijn SNOMED CT-koppelingen toegevoegd. Daarnaast zijn twee termen opgenomen in de Diagnosethesaurus voor het 2019 novel coronavirus en is hiervoor ook de laatste versie van de ICD-10 (v15v) verwerkt met daarin de gewijzigde omschrijving van code U07.1: 2019-nCoV acute respiratoire ziekte.

Diagnosethesaurus

In versie 3.7 van de Diagnosethesaurus zijn 1.757 concepten gewijzigd. Een groot deel van deze wijzigingen komt voort uit aanpassingen in de afleiding met Apache-codes voor de IC. Ook is een groot aantal voorkeurstermen en synoniemen gewijzigd om spelfouten te herstellen en termen eenduidiger te maken.


Verrichtingenthesaurus

In versie 2.9 van de Verrichtingenthesaurus zijn 510 concepten gewijzigd. 328 van deze wijzigingen komen voort uit SNOMED CT-koppelingen die in samenwerking met Nictiz nieuw zijn toegevoegd. 


Dubbele termen voortkomend uit CBV beëindigd

Bij de eerste uitlevering van de Verrichtingenthesaurus (VT) zijn de niet-medisch specialistische verrichtingen uit het CBV één op één overgenomen in de VT.

Het opschonen van deze verrichtingen uit de ‘overige registratiegroepen’ (OOCVT) werd bij de eerste uitlevering al als toekomstige actie aangekondigd. De gipskamerverrichtingen, groep 80 van het CBV, zijn reeds opgeschoond. In versie 2.9 is een begin gemaakt met de consulten, groep 41 van het CBV. De opschoning van de consulten zal in fases worden verwerkt. Wij streven ernaar de opschoning in het tweede kwartaal van 2020 af te ronden.

Er zijn 415 thesaurusconcepten beëindigd. In de Verrichtingenthesaurus is op verzoek van Neurochirurgie een aantal termen voor materialen opgenomen waardoor dubbele termen zijn ontstaan met de termen voor materialen die overgenomen zijn uit het CBV, ook deze termen zijn beëindigd. In de Excel ‘20200225 Overzicht beëindigde OOCVT-termen’ zijn de wijzigingen per concept weergegeven. U kunt dit bestand downloaden via Mijn DHD.


Uitleveringen en uitleverformaten

De thesauri zijn gepubliceerd in uitleverformaat 4.1. Voordat u de bestanden downloadt, raden we aan bij uw leverancier na te vragen of het epd/zis dit uitleverformaat kan inlezen en of u al gebruik kunt maken van automatische vastlegging van de nieuwe codes in combinatie met de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus. Meer informatie over uitleverformaat 4.1 vindt u op deze pagina.


Uitlevering

Gemachtigde gebruikers kunnen de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus downloaden via Mijn DHD. Deze versies van de thesauri zijn tot stand gekomen met medewerking van onder andere de wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten, het RIVM, Nictiz, de NVZ en de NFU.

De thesauri worden in 2020 eens in de twee maanden (in de even maanden) uitgeleverd. U vindt het uitleverschema hier. In de tussenliggende (oneven) maanden kan de Diagnose- en/of Verrichtingenthesaurus optioneel worden uitgeleverd indien hier een actuele aanleiding voor is. Ziekenhuizen kunnen hiervoor een verzoek indienen bij DHD.


Was-wordt-lijsten

Iedere uitlevering is voorzien van was-wordt-lijsten met daarin de wijzigingen ten opzichte van de vorige uitlevering. Het is ook mogelijk was-wordt-lijsten bij ons op te vragen over meerdere maanden terug, bijvoorbeeld september 2018 ten opzichte van december 2018.