1.355 nieuwe SNOMED CT-koppelingen in nieuwste uitlevering thesauri

Donderdag 29 oktober zijn de nieuwe versies van de Diagnose- (3.15) en Verrichtingenthesaurus (2.13) gepubliceerd in uitleverformaat 4.1. In totaal zijn 1.516 concepten gewijzigd. Bij 1.355 concepten is de koppeling met SNOMED CT nieuw toegevoegd of aangepast naar aanleiding van de laatste SNOMED-release en het Snomedificatieproces.

Wijzigingen

In de Diagnosethesaurus zijn 435 concepten gewijzigd. 302 van deze wijzigingen betreffen de toevoeging of aanpassing van een SNOMED CT-koppeling. Daarnaast is vanuit het ICD-10-autorisatieproject bij 46 concepten de ICD-10-code gewijzigd. Verder zijn 127 synoniemen gewijzigd ten behoeve van eenduidigheid. De overige wijzigingen komen voort uit wijzigingsverzoeken vanuit ziekenhuizen.

In de Verrichtingenthesaurus zijn 1.081 concepten gewijzigd. Het overgrote deel van deze wijzigingen, 1.053 om precies te zijn, komt voort uit nieuw toegevoegde of gewijzigde SNOMED CT-koppelingen. De overige wijzigingen resulteren uit de wijzigingsverzoeken die door ziekenhuizen zijn ingediend.


Uitleveringen en uitleverformaten

De Diagnose- en Verrichtingenthesaurus zijn gepubliceerd in uitleverformaat 4.1. Voordat u de bestanden downloadt, raden we aan bij uw leverancier na te vragen of het epd/zis dit uitleverformaat kan inlezen en of u al gebruik kunt maken van automatische vastlegging van de nieuwe codes in combinatie met de thesauri. Meer informatie over uitleverformaat 4.1 vindt u op deze pagina.


Uitlevering

Gemachtigde gebruikers kunnen de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus downloaden via Mijn DHD. Deze versie van de thesaurus is tot stand gekomen met medewerking van onder andere de wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten, het RIVM, Nictiz, de NVZ en de NFU.

De thesauri worden in 2020 en 2021 eens in de twee maanden (in de even maanden) uitgeleverd. U vindt beide uitleverschema's op deze pagina. In de tussenliggende (oneven) maanden kan de Diagnose- en/of Verrichtingenthesaurus optioneel worden uitgeleverd indien hier een actuele aanleiding voor is. Ziekenhuizen kunnen hiervoor een verzoek indienen bij DHD.


Was-wordt-lijsten

Iedere uitlevering is voorzien van was-wordt-lijsten met daarin de wijzigingen ten opzichte van de vorige uitlevering. Het is ook mogelijk was-wordt-lijsten bij ons op te vragen over meerdere maanden terug, bijvoorbeeld september 2018 ten opzichte van december 2018.