Diagnose- en Verrichtingenthesaurus gepubliceerd in nieuw uitleverformaat

Donderdag 12 december zijn de nieuwe versies van de Diagnosethesaurus (3.6) en de Verrichtingenthesaurus (2.8) gepubliceerd in uitleverformaat 4.1. Met dit nieuwe datamodel zijn de velden begindatum, mutatiedatum en einddatum voor elk kenmerk gevuld. Uitleverformaat 4.0 wordt vanaf deze maand niet meer gepubliceerd. De impact van deze wijziging is minimaal.

Diagnosethesaurus

Voor versie 3.6 van de Diagnosethesaurus zijn 1.113 concepten gewijzigd. Een groot deel van deze wijzigingen komt voort uit de herziening van de lijst voor Gynaecologie en een aantal uit aanpassingen van de basislijstlijst Neurologie. Veel termwijzigingen zijn ontstaan door het verwijderen van overbodige spaties.

Verder is in samenwerking met Nictiz bij een groot aantal termen de SNOMED CT-koppeling nieuw toegevoegd of gewijzigd. Ook is de release van de RZ20 van de NZa verwerkt. Voor de Diagnosethesaurus bevat deze geen wijzigingen.


Verrichtingenthesaurus

Voor de Verrichtingenthesaurus zijn 632 concepten gewijzigd. Een groot deel van deze wijzigingen komt voort uit SNOMED CT-koppelingen die in samenwerking met Nictiz nieuw zijn toegevoegd. Veel termwijzigingen zijn ontstaan door het verwijderen van overbodige spaties.

Met ingang van versie 2.8 van de Verrichtingenthesaurus kunnen meerdere verrichtingen in de Verrichtingenthesaurus gekoppeld zijn aan dezelfde SNOMED CT-term. Het gaat hier om verrichtingen die in essentie gelijk zijn, maar specifieker zijn gemaakt voor de financiƫle afhandeling. Deze specificering is medisch-inhoudelijk niet relevant en is daarom niet meegenomen in de koppeling met de SNOMED CT-term.

Daarnaast is de release van de RZ20 van de NZa verwerkt. De wijzigingen voor de Verrichtingenthesaurus gaan per 1 januari 2020 in en hebben geen invloed op de registratie in 2019.

Het opnemen van de conciliumcodes voor Heelkunde in de Verrichtingenthesaurus is uitgesteld tot begin 2020.


Uitleveringen en uitleverformaten

De thesauri zijn gepubliceerd in uitleverformaat 4.1. Voordat u de bestanden downloadt, raden we aan bij uw leverancier na te vragen of het epd/zis uitleverformaat 4.1 kan inlezen en of u al gebruik kunt maken van automatische vastlegging van de nieuwe codes in combinatie met de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus. Meer informatie over uitleverformaat 4.1 vindt u op deze pagina.


Uitlevering

Gemachtigde gebruikers kunnen de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus downloaden via Mijn DHD. Deze versies van de thesauri zijn tot stand gekomen met medewerking van onder andere de wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten, het RIVM, Nictiz, de NVZ en de NFU.

De thesauri worden ook in 2020 eens in de twee maanden (in de even maanden) uitgeleverd. U vindt het uitleverschema hier. In de tussenliggende (oneven) maanden kunnen de Diagnose- en/of Verrichtingenthesaurus optioneel worden uitgeleverd indien hier een actuele aanleiding voor is. Ziekenhuizen kunnen hiervoor een verzoek indienen bij DHD.


Was-wordt-lijsten

Iedere uitlevering is voorzien van was-wordt-lijsten met daarin de wijzigingen ten opzichte van de vorige uitlevering. Het is ook mogelijk was-wordt-lijsten bij ons op te vragen over meerdere maanden terug, bijvoorbeeld september 2018 ten opzichte van december 2018.