Eerste uitlevering thesauri in uitleverformaat 4.0

Woensdag 12 december zijn de nieuwe versies van de Diagnosethesaurus (3.0) en de Verrichtingenthesaurus (2.0) uitgeleverd. In deze versies zijn termen voor de NICE-registratie opgenomen, is de release van de RZ19 van de NZa verwerkt en zijn Sportgeneeskunde-afleidingen voorzien van een DBC-code. De thesauri worden vanaf deze maand gepubliceerd in uitleverformaat 4.0 en niet meer in 3.1 en 3.2.

Uitleveringen en uitleverformaten

Met het nieuwe uitleverformaat 4.0 kunnen eenvoudig codestelsels aan de diagnose- en verrichtingentermen worden gekoppeld, bijvoorbeeld voor medische kwaliteitsregistraties of rapportages. Dit is onder andere al gedaan voor de Apache IV-codes van de NICE-registratie.

Let op: Voordat u de bestanden downloadt, raden we u aan bij uw leverancier na te vragen of het EPD/ZIS uitleverformaat 4.0 kan inlezen en of u al gebruik kunt maken van automatische vastlegging van de nieuwe codes in combinatie met de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus.

Meer informatie over uitleverformaat 4.0 vindt u op deze pagina.


Uitlevering

Gemachtigde gebruikers kunnen de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus downloaden in Mijn DHD. Deze versies van de thesauri zijn tot stand gekomen met medewerking van onder andere de wetenschappelijke verenigingen van medische specialisten, het RIVM, Nictiz, de NVZ en de NFU.

De thesauri worden in 2019 eens in de twee maanden (in de even maanden) uitgeleverd. U vindt het uitleverschema hier. In de tussenliggende (oneven) maanden kunnen de Diagnose- en/of Verrichtingenthesaurus optioneel worden uitgeleverd indien hier een actuele aanleiding voor is. Ziekenhuizen kunnen hiervoor een verzoek indienen bij DHD.


Was-wordt-lijsten

Iedere uitlevering is voorzien van was-wordt-lijsten met daarin de wijzigingen ten opzichte van de vorige uitlevering. Het is ook mogelijk was-wordt-lijsten bij ons op te vragen over meerdere maanden terug, bijvoorbeeld april 2018 ten opzichte van december 2017.