Tussenuitlevering Diagnosethesaurus (3.13) met term voor registratie restverschijnselen COVID-19

Vrijdag 24 juli is een nieuwe versie van de Diagnosethesaurus gepubliceerd in uitleverformaat 4.1. Aanleiding voor deze tussenuitlevering is het opnemen van de nieuwe term ‘restverschijnselen na infectie met SARS-CoV-2’.

​Deze term is opgenomen om bij restverschijnselen de link met COVID-19 te kunnen registreren. Enkele specialismen hebben aangegeven deze term op te willen nemen met een passende dbc. De overige specialismen kunnen deze term vastleggen als extra term (nevendiagnose) naast een andere hoofddiagnose en bijbehorende dbc, om zo de link naar de doorgemaakte infectie met COVID-19 te leggen. Voor verdere toelichting over deze term is een handreiking gepubliceerd. 

Daarbij zijn in de Diagnosethesaurus 32 concepten gewijzigd. Het grootste deel hiervan betreft tekstuele wijzigingen om de eenduidigheid van de termen te verbeteren. 


Uitleveringen en uitleverformaten 

De Diagnosethesaurus is gepubliceerd in uitleverformaat 4.1. Voordat u de bestanden downloadt, raden we aan bij uw leverancier na te vragen of het epd/zis dit uitleverformaat kan inlezen en of u al gebruik kunt maken van automatische vastlegging van de nieuwe codes in combinatie met de Diagnosethesaurus. Meer informatie over uitleverformaat 4.1 vindt u op deze pagina.


Uitlevering 

Gemachtigde gebruikers kunnen de Diagnosethesaurus downloaden via Mijn DHD. Deze versie van de thesaurus is tot stand gekomen in samenwerking met onder andere de wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten, het RIVM, Nictiz, de NVZ en de NFU.

De thesauri worden in 2020 eens in de twee maanden (in de even maanden) uitgeleverd. U vindt het uitleverschema hier. In de tussenliggende (oneven) maanden kan de Diagnose- en/of Verrichtingenthesaurus optioneel worden uitgeleverd indien hier een actuele aanleiding voor is, zoals bij deze uitlevering het geval is. Ziekenhuizen kunnen hiervoor een verzoek indienen bij DHD. 


Was-wordt-lijsten 

Iedere uitlevering is voorzien van was-wordt-lijsten met daarin de wijzigingen ten opzichte van de vorige uitlevering. Het is ook mogelijk was-wordt-lijsten bij ons op te vragen over meerdere maanden terug, bijvoorbeeld september 2018 ten opzichte van december 2018. 


Zie deze pagina voor andere updates en ontwikkelingen omtrent COVID-19.


Voortaan onze nieuwsberichten ontvangen? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief.