Extra uitlevering Diagnosethesaurus wegens COVID-19

De nieuwste uitlevering van de Diagnosethesaurus staat klaar in Mijn DHD. Deze tussenuitlevering is tot stand gekomen in verband met de noodzaak bepaalde concepten en afleidingen die te maken hebben met COVID-19 met terugwerkende kracht beschikbaar te kunnen stellen in de ziekenhuizen.

Daarnaast zijn de afleidingen naar ICD-10 aangepast conform de meest recente ICD-10 codetabel van het RIVM (releasedatum 31 maart 2020) en zijn de afleidingen naar ICD-10 aangevuld met de manifestatie.

Ten opzichte van uitlevering 3.9 zijn vier nieuwe termen voor het registreren van COVID-19 toegevoegd, namelijk ‘neurologische verschijnselen door COVID-19’, ‘conjunctivitis door COVID-19’, ‘risico voor neonaat door COVID-19 bij moeder’ en ‘risico voor neonaat door verdenking op COVID-19 bij moeder’. Deze termen hebben ook afleidingen naar DBC’s voor verschillende specialismen. Daarnaast is voor Revalidatie de term ‘zorgovername’ opgenomen om overname van patiënten in het kader van COVID-19 te kunnen registeren. Deze term is bewust zonder DBC-afleiding opgenomen. 

Alle termen en afleidingen zijn met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 beschikbaar. Het totaal van termen met betrekking tot COVID-19 en voor welke specialismen deze termen zijn opgenomen, is te zien in tabel 1 en 2.


Uitleveringen en uitleverformaten

De thesauri zijn gepubliceerd in uitleverformaat 4.1. Voordat u de bestanden downloadt, raden we aan bij uw leverancier na te vragen of het epd/zis dit uitleverformaat kan inlezen en of u al gebruik kunt maken van automatische vastlegging van de nieuwe codes in combinatie met de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus. Meer informatie over uitleverformaat 4.1 vindt u op deze pagina.


Uitlevering

Gemachtigde gebruikers kunnen de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus downloaden via Mijn DHD. Deze versies van de thesauri zijn tot stand gekomen met medewerking van onder andere de wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten, het RIVM, Nictiz, de NVZ en de NFU.

De thesauri worden in 2020 eens in de twee maanden (in de even maanden) uitgeleverd. U vindt het uitleverschema hier. In de tussenliggende (oneven) maanden kan de Diagnose- en/of Verrichtingenthesaurus optioneel worden uitgeleverd indien hier een actuele aanleiding voor is. Ziekenhuizen kunnen hiervoor een verzoek indienen bij DHD.


Was-wordt-lijsten

Iedere uitlevering is voorzien van was-wordt-lijsten met daarin de wijzigingen ten opzichte van de vorige uitlevering. Het is ook mogelijk was-wordt-lijsten bij ons op te vragen over meerdere maanden terug, bijvoorbeeld september 2018 ten opzichte van december 2018.


Kijk op deze pagina voor een overzicht van verschillende activiteiten naar aanleiding van COVID-19.