Tussenuitlevering Verrichtingenthesaurus: 154 concepten gewijzigd

Donderdag 26 september is de nieuwe versie van de Verrichtingenthesaurus (2.6) uitgeleverd. Voor deze tussenuitlevering zijn 154 concepten gewijzigd.

Een groot deel van de wijzigingen is door ziekenhuizen aangevraagd met het oog op implementatie van de Verrichtingenthesaurus. Ook zijn dubbele termen verwijderd en vervangen.


Uitleveringen en uitleverformaten

Deze versie van de Verrichtingenthesaurus wordt uitgeleverd in uitleverformaat 4.0. Hiermee kunnen eenvoudig codestelsels aan de termen worden gekoppeld, bijvoorbeeld voor medische kwaliteitsregistraties of rapportages. Voor de Diagnosethesaurus is dit onder andere al gedaan voor de Apache IV-codes van de NICE-registratie.

Let op: Voordat u de bestanden downloadt, raden we u aan bij uw leverancier na te vragen of het EPD/ZIS uitleverformaat 4.0 kan inlezen en of u al gebruik kunt maken van automatische vastlegging van de nieuwe codes in combinatie met de thesauri.

Meer informatie over uitleverformaat 4.0 vindt u op deze pagina.


Uitlevering

Gemachtigde gebruikers kunnen de Verrichtingenthesaurus downloaden via Mijn DHD. Deze versies is tot stand gekomen met medewerking van onder andere de wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten, het RIVM, Nictiz, de NVZ en de NFU.

De thesauri worden in 2019 eens in de twee maanden (in de even maanden) uitgeleverd. U vindt het uitleverschema hier. In de tussenliggende (oneven) maanden kunnen de Diagnose- en/of Verrichtingenthesaurus optioneel worden uitgeleverd indien hier een actuele aanleiding voor is, zoals in dit geval. Ziekenhuizen kunnen hiervoor een verzoek indienen bij DHD.


Was-wordt-lijsten

Iedere uitlevering is voorzien van was-wordt-lijsten met daarin de wijzigingen ten opzichte van de vorige uitlevering. Het is ook mogelijk was-wordt-lijsten bij ons op te vragen over meerdere maanden terug, bijvoorbeeld april 2018 ten opzichte van december 2017.