Uitleverformaat 4.0 voor de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus

Medio december 2018 wordt een nieuw uitleverformaat voor de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus geïntroduceerd. Uitleverformaat 4.0 is ontwikkeld naar aanleiding van vragen en wensen vanuit het veld voor de doorontwikkeling van de Diagnose- en de Verrichtingenthesaurus.

​In verband met de toenemende vraag naar koppelingen met andere codestelsels is voor het nieuwe uitleverformaat een generieke mappingtabel ingericht. Deze generieke mappingtabel maakt het mogelijk om meervoudige afleiding naar andere codestelsels te realiseren. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Apache IV-codes van de NICE-registratie. De nieuwe codemappings die worden toegevoegd, staan beschreven in het document Kenmerken en codemapping op onze website.  

In oktober worden de uitleverformaten 3.1 en 3.2 voor het laatst uitgeleverd. Vanaf de eerstvolgende uitlevering, op 14 december 2018, verschijnen de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus alleen nog in uitleverformaat 4.0. Neem contact op met uw EPD/ZIS-leverancier om af te stemmen wat dit betekent voor uw ziekenhuis.