745 gewijzigde concepten in nieuwe uitlevering Diagnose- en Verrichtingenthesaurus

Vandaag zijn de nieuwe versies van de Diagnosethesaurus (3.14) en de Verrichtingenthesaurus (2.12) gepubliceerd in uitleverformaat 4.1. In totaal zijn 745 concepten gewijzigd. De belangrijkste veranderingen zijn de vervroegde ingangsdatum van het gebruik van de term voor restverschijnselen van COVID-19 en de toevoeging van DBC-diagnosetyperingen aan diagnosen van kindergeneeskunde.

​Wijzigingen

Diagnosethesaurus

In de Diagnosethesaurus zijn 241 concepten gewijzigd. De ingangsdatum van het concept ‘restverschijnselen na infectie met SARS-Cov-2’ dat in de vorige versie (3.13) van de Diagnosethesaurus is toegevoegd, is op verzoek van de ziekenhuizen inclusief de gekoppelde afleidingen gewijzigd. Deze is nu met terugwerkende kracht te registreren vanaf 1 januari 2020. Daarnaast zijn in samenwerking met de NVK en de werkgroep kinderhematologie DBC-diagnosetyperingen voor hematologie en immunologie toegevoegd aan bestaande diagnosen van kindergeneeskunde. Hierdoor zijn kinderhematologische diagnosen met behulp van de Diagnosethesaurus beter bereikbaar. De overige wijzigingen komen voort uit wijzigingsverzoeken vanuit ziekenhuizen.


Verrichtingenthesaurus

In de Verrichtingenthesaurus zijn 504 concepten gewijzigd. Een aanzienlijk deel van deze wijzigingen, 84, betreft nieuwe SNOMED CT-koppelingen die zijn toegevoegd in samenwerking met Nictiz. Ook zijn veel voorkeurstermen (86) en synoniemen (255) gewijzigd om spelfouten te herstellen en termen eenduidiger te maken.


Uitleveringen en uitleverformaten

De Diagnose- en Verrichtingenthesaurus zijn gepubliceerd in uitleverformaat 4.1. Voordat u de bestanden downloadt, raden we aan bij uw leverancier na te vragen of het epd/zis dit uitleverformaat kan inlezen en of u al gebruik kunt maken van automatische vastlegging van de nieuwe codes in combinatie met de Verrichtingenthesaurus. Meer informatie over uitleverformaat 4.1 vindt u op deze pagina.


Uitlevering

Gemachtigde gebruikers kunnen de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus downloaden via Mijn DHD. Deze versie van de thesaurus is tot stand gekomen met medewerking van onder andere de wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten, het RIVM, Nictiz, de NVZ en de NFU.

De thesauri worden in 2020 eens in de twee maanden (in de even maanden) uitgeleverd. U vindt het uitleverschema hier. In de tussenliggende (oneven) maanden kan de Diagnose- en/of Verrichtingenthesaurus optioneel worden uitgeleverd indien hier een actuele aanleiding voor is. Ziekenhuizen kunnen hiervoor een verzoek indienen bij DHD.


Was-wordt-lijsten

Iedere uitlevering is voorzien van was-wordt-lijsten met daarin de wijzigingen ten opzichte van de vorige uitlevering. Het is ook mogelijk was-wordt-lijsten bij ons op te vragen over meerdere maanden terug, bijvoorbeeld september 2018 ten opzichte van december 2018.


Voortaan onze nieuwsberichten ontvangen? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief