Nieuwe uitlevering thesauri: 536 concepten Diagnosethesaurus gewijzigd n.a.v. wijzigingsverzoeken en samenwerking RIVM

​Donderdag 25 april zijn de nieuwe versies van de Diagnosethesaurus (3.2) en de Verrichtingenthesaurus (2.2) uitgeleverd. In deze versie van de Diagnosethesaurus zijn 536 concepten gewijzigd. In de Verrichtingenthesaurus zijn onder andere 638 concepten voor het specialisme Heelkunde gewijzigd. 

Wijzigingen in de Diagnosethesaurus

  • Een deel van de 536 gewijzigde concepten in de Diagnosethesaurus komt voort uit wijzigingsverzoeken die door de ziekenhuizen zijn ingediend.
  • Vanuit de herziening voor de lijst van Gynaecologie en verloskunde zijn 130 wijzigingen doorgevoerd. 
  • In samenwerking met het RIVM zijn 283 ICD 10-coderingen gewijzigd. Deze wijzigingen maken onderdeel uit van het project om alle ongeautoriseerde ICD 10-coderingen te autoriseren.
  • Er zijn 30 SNOMED CT-koppelingen doorgevoerd naar aanleiding van de nieuwste SNOMED CT-release. 


Wijzigingen in de Verrichtingenthesaurus

  • De lijst voor het specialisme Radiologie is afgerond.
  • 638 concepten voor het specialisme Heelkunde zijn gewijzigd. 
  • Op verzoek van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) is het kenmerk ‘Interface term’ toegevoegd aan 757 synoniemen die voor het specialisme Plastische chirurgie het beste aansluiten bij de praktijk. Op deze manier wordt het mogelijk om, indien het EPD dit ondersteund, een ‘Interface term’ weer te geven als voorkeursterm voor de plastisch chirurgen. 
  • Er zijn 487 extra CBV-codes gemigreerd naar concepten in de Verrichtingenthesaurus. Ook zijn 1.903 SNOMED-koppelingen doorgevoerd naar aanleiding van de nieuwste SNOMED CT-release. 


Uitleveringen en uitleverformaten

Met het uitleverformaat 4.0 kunnen eenvoudig codestelsels aan de diagnose- en verrichtingentermen worden gekoppeld, bijvoorbeeld voor medische kwaliteitsregistraties of rapportages. Dit is onder andere al gedaan voor de Apache IV-codes van de NICE-registratie.

Let op: Voordat u de bestanden downloadt, raden we u aan bij uw leverancier na te vragen of het EPD/ZIS uitleverformaat 4.0 kan inlezen en of u al gebruik kunt maken van automatische vastlegging van de nieuwe codes in combinatie met de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus.

Meer informatie over uitleverformaat 4.0 vindt u op deze pagina.


Uitlevering

Gemachtigde gebruikers kunnen de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus downloaden in Mijn DHD. Deze versies van de thesauri zijn tot stand gekomen met medewerking van onder andere de wetenschappelijke verenigingen van medische specialisten, het RIVM, Nictiz, de NVZ en de NFU.

De thesauri worden in 2019 eens in de twee maanden (in de even maanden) uitgeleverd. U vindt het uitleverschema hier. In de tussenliggende (oneven) maanden kunnen de Diagnose- en/of Verrichtingenthesaurus optioneel worden uitgeleverd indien hier een actuele aanleiding voor is. Ziekenhuizen kunnen hiervoor een verzoek indienen bij DHD.


Ter informatie

Besloten is om de Verrichtingenthesaurus in een tussenuitlevering op 31 mei 2019 uit te leveren in verband met het opnemen van de nog resterende te migreren CBV-codes voor ziekenhuizen die bezig zijn met een impactanalyse of met de voorbereidingen voor de implementatie van de Verrichtingenthesaurus.


Was-wordt-lijsten

Iedere uitlevering is voorzien van was-wordt-lijsten met daarin de wijzigingen ten opzichte van de vorige uitlevering. Het is ook mogelijk was-wordt-lijsten bij ons op te vragen over meerdere maanden terug, bijvoorbeeld april 2018 ten opzichte van december 2017.