Uitleverschema 2020 Diagnose- en Verrichtingenthesaurus gepubliceerd

Het uitleverschema voor de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus voor 2020 is gepubliceerd. Net als in 2019 zullen de thesauri eens in de twee maanden (in de even maanden) worden uitgeleverd.

In de tussenliggende (oneven) maanden kunnen de Diagnose- en/of Verrichtingenthesaurus optioneel worden uitgeleverd indien hier een actuele aanleiding voor is. Ziekenhuizen kunnen hiervoor een verzoek indienen bij DHD. In het uitleverschema staan ook deze optionele datums en de bijbehorende beslisdatums.