Uitleverschema 2022 Diagnosethesaurus en Verrichtingenthesaurus gepubliceerd

Het uitleverschema voor de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus voor 2022 is gepubliceerd. U vindt het schema hier. Net als in 2021 zullen de thesauri eens in de twee maanden (in de even maanden) worden uitgeleverd.

​​In de tussenliggende (oneven) maanden kunnen de Diagnose- en/of Verrichtingenthesaurus optioneel worden uitgeleverd indien hier een actuele aanleiding voor is. Ziekenhuizen kunnen hiervoor een verzoek indienen bij DHD. In het uitleverschema kunt u ook deze optionele datums en de bijbehorende beslisdatums vinden.