Uitleverschema 2019 voor de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus gepubliceerd

​Het uitleverschema voor de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus voor 2019 is gepubliceerd. U vindt het schema hier. Anders dan voorheen worden de thesauri voortaan niet maandelijks, maar eens in de twee maanden (in de even maanden) uitgeleverd.

Uit een enquête onder gebruikers van de thesauri kreeg deze oplossing de meeste bijval. Ook zijn de adviezen van de Klankbordgroep Registratiestandaarden en de FMS in deze beslissing meegenomen.

In de tussenliggende (oneven) maanden kunnen de Diagnose- en/of Verrichtingenthesaurus optioneel worden uitgeleverd indien hier een actuele aanleiding voor is. Ziekenhuizen kunnen hiervoor een verzoek indienen bij DHD. In het uitleverschema kunt u ook deze optionele datums en de bijbehorende beslisdatums vinden.