Project AI-ondersteund coderen uit de startblokken

​Begin dit jaar is DHD samen met een groep van 16 ziekenhuizen het project AI-ondersteund coderen gestart. Inmiddels is de groep van deelnemende ziekenhuizen gegroeid naar 20 en is het project in volle gang. Het doel van AI-ondersteund coderen is dagopnamen automatisch met een hoog zekerheidspercentage te kunnen voorzien van een ICD-10-hoofddiagnose. 

Binnen de huidige fase van het project wordt een algoritme ontwikkeld dat op basis van gestructureerde gegevens (bijvoorbeeld verrichtingen) en ongestructureerde gegevens (zoals ontslagbrieven, operatieverslagen en PA-verslagen) de ziekenhuizen gaat helpen bij het coderen van dagopnamen. Met dit project wil DHD de ziekenhuizen ondersteunen in het volledig en betrouwbaar coderen van dagopnamen en waar mogelijk de benodigde inzet van medisch codeurs minimaliseren.

Ondanks de drukte in de ziekenhuizen rondom de coronapandemie is er flink wat vooruitgang geboekt:

  • De centrale server en infrastructuur bij DHD zijn opgezet.
  • Een onderzoek naar de mogelijkheid het algoritme te trainen binnen een Windows-omgeving is succesvol afgerond. 
  • Het basisalgoritme, dat aan de hand van LBZ-data is getraind, is met nieuwe data bijgetraind en daarmee klaar om te worden fijngeslepen in de ziekenhuizen. 
  • We zijn begonnen met de lokale training van het algoritme in het eerste van de tien trainingsziekenhuizen. De tweede en derde ziekenhuizen ronden momenteel hun voorbereidingen af. 
  • Er is een stuurgroepoverleg ingepland om de voortgang en planning van het project te bespreken.

Wilt u meer weten over dit project, over de toepassingen van het algoritme, of overweegt uw ziekenhuis deel te nemen? Neem dan contact op met Maarten Zaal.


Voortaan onze nieuwsberichten ontvangen? Schrijf u in voor de nieuwsbrief