236 nieuwe SNOMED CT-koppelingen in Verrichtingenthesaurus

​Vrijdag 24 april is de nieuwe versie van de Verrichtingenthesaurus gepubliceerd. Voor versie 2.10 zijn 452 concepten gewijzigd, waaronder de toevoeging van 236 nieuwe SNOMED CT-koppelingen (in samenwerking met Nictiz) en 96 wijzigingen door een herziening op de verrichtingenlijst van Klinische genetica. De reguliere uitlevering van de Diagnosethesaurus is uitgesteld.

​Dubbele termen voortkomend uit CBV beëindigd

Bij de eerste uitlevering van de Verrichtingenthesaurus (VT) zijn de niet-medisch specialistische verrichtingen uit het CBV één op één overgenomen in de VT. Het opschonen van deze verrichtingen uit de ‘overige registratiegroepen’ (OOCVT) werd bij de eerste uitlevering al als toekomstige actie aangekondigd. De gipskamerverrichtingen, groep 80 van het CBV, zijn al opgeschoond.

In de vorige versie (2.9) is een begin gemaakt met de consulten, groep 41 van het CBV. In de nieuwe uitlevering zijn daardoor nog eens 87 concepten beëindigd. De opschoning van de consulten zal in fases worden verwerkt. Wij streven ernaar de opschoning dit kwartaal af te ronden. In de Excel ‘20200421 Overzicht beëindigde OOCVT-termen’ zijn de wijzigingen per concept weergegeven. U kunt dit bestand downloaden via Mijn DHD.


Uitstel reguliere uitlevering Diagnosethesaurus

De afgelopen weken zijn enkele spoeduitleveringen van de Diagnosethesaurus gedaan in verband met registratie van COVID-19. Op dit moment is DHD in overleg met verschillende partijen uit het veld in hoeverre de huidige diagnosetermen en koppelingen voldoen aan de wensen en eisen. Dit zal op korte termijn leiden tot een nieuwe uitlevering van de Diagnosethesaurus met onder andere aanpassingen in ICD-10-koppelingen en nieuwe diagnosetermen. Zodra hier een gezamenlijk besluit over is genomen, zal een nieuwe versie van de Diagnosethesaurus worden gepubliceerd.


Uitleveringen en uitleverformaten

Deze versie van de Verrichtingenthesaurus is gepubliceerd in uitleverformaat 4.1. Voordat u de bestanden downloadt, raden we aan bij uw leverancier na te vragen of het epd/zis dit uitleverformaat kan inlezen en of u al gebruik kunt maken van automatische vastlegging van de nieuwe codes in combinatie met de Verrichtingenthesaurus. Meer informatie over uitleverformaat 4.1 vindt u op deze pagina.


Uitleveringen

Gemachtigde gebruikers kunnen de Verrichtingenthesaurus downloaden via Mijn DHD. Deze versie van de thesaurus is tot stand gekomen met medewerking van onder andere de wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten, het RIVM, Nictiz, de NVZ en de NFU.

De thesauri worden in 2020 eens in de twee maanden (in de even maanden) uitgeleverd. U vindt het uitleverschema hier. In de tussenliggende (oneven) maanden kan de Diagnose- en/of Verrichtingenthesaurus optioneel worden uitgeleverd indien hier een actuele aanleiding voor is. Ziekenhuizen kunnen hiervoor een verzoek indienen bij DHD.


Was-wordt-lijsten

Iedere uitlevering is voorzien van was-wordt-lijsten met daarin de wijzigingen ten opzichte van de vorige uitlevering. Het is ook mogelijk was-wordt-lijsten bij ons op te vragen over meerdere maanden terug, bijvoorbeeld september 2018 ten opzichte van december 2018.