‘Meer vrijheid en eigenaarschap voor de instellingen’

​Verslag Gebruikersdag OmniQ

Utrecht, 27 november 2019

​OmniQ mag dit jaar vroeger dan ooit geopend zijn; de échte aftrap van het nieuwe registratiejaar is traditiegetrouw de Gebruikersdag OmniQ. Maar liefst 100 experts van ruim 50 instellingen vonden 27 november hun weg naar Utrecht om onder begeleiding van dagvoorzitter Gert-Jan van Boven (DHD) de jaarlijkse aanlevering van kwaliteitsindicatoren te bespreken.

Heb je het over de aanlevering van kwaliteitsindicatoren, dan gaat het al snel over nut, noodzaak en registratielastvermindering. Het is ook de focus van de presentatie van beleidsadviseurs Sjors van Aalst (NVZ) en Ria Zondervan (NFU). Zo pleit Zondervan voor een betere balans tussen investering en opbrengsten van indicatoren, een strakkere toets op onderscheidend vermogen van de ziekenhuizen en aansluiting bij de zibs van het programma Registratie aan de bron.

Van Aalst van de NVZ vindt dat ziekenhuizen zelf strenger mogen zijn in hun keuze welke uitvragen wel of niet worden gehonoreerd. De branchevereniging voor de algemene ziekenhuizen stuurt binnenkort een brief naar de raden van bestuur met het advies geen medewerking te verlenen aan niet-afgestemde parallelle uitvragen. Daarnaast presenteert hij een plan om de klantprefentievragen van de Patiëntenfederatie in de toekomst nog maar driejaarlijks uit te vragen. Zijn voorstel wordt met veel enthousiasme door de zaal ontvangen.


OmniQ: tips & tricks

Soms is het wel fijn als er niet te veel verandert. OmniQ-projectleider Monique Ubink (DHD) laat in haar presentatie en demo van het aanleverportaal zien dat er vooral zaken zijn gefinetuned, maar dat het proces net als vorig jaar grotendeels hetzelfde is gebleven. Dat dit effect heeft, blijkt wel uit de grote daling in klantvragen die afgelopen registratiejaar op onze Servicedesk binnenkwamen:

Klantvragen-OmniQ.png

Daarnaast heeft Ubink nog enkele tips voor de ziekenhuizen:

  • Zorg dat u altijd de meest recente indicatorengidsen hebt gedownload. Er worden helaas af en toe wijzigingen doorgevoerd gedurende het traject. Deze wijzigingen worden altijd gecommuniceerd op de homepagina van OmniQ.
  • Om praktische redenen is het vanaf nu mogelijk om intern te accorderen voordat een set volledig is ingevuld. Controleer dus altijd of alle gewenste indicatoren zijn ingevuld voordat u accordeert. Aan het percentage in de navigatieboom kunt u terugzien welke indicatoren zijn ingevuld.
  • Check ook goed bij de instellingen of u alle imports van kwaliteitsregistraties hebt aanstaan. Voor de import van de DICA-indicatoren geldt aanvullend dat er een autorisatie dient te zijn afgegeven via de DICA-autorisatiematrix. Wil je handmatig invoeren? Zet de imports dan uit bij de instellingen.
  • Nog niet alle instellingen hebben een nieuwe machtiging afgegeven voor de imports. Controleer dit bij de raad van bestuur, want de machtigingen zijn nodig om de gegevens in OmniQ te kunnen importeren.
  • Updates zijn terug te vinden op de homepagina van OmniQ.


Vrijheid en eigenaarschap

Terug naar de indicatoren. Hedy Folkersma en Jan Maarten van den Berg (IGJ) presenteren de laatste ontwikkelingen en ideeën voor de Basisset MSZ. Maar niet voordat Van den Berg vol enthousiasme vertelt welke mooie stappen de laatste jaren al zijn gezet. Zo complimenteert hij de instellingen die zúlke systematische toelichtingen bij de aanleveringen geven dat deze haast een stappenplan vormen. ‘Maar geef ook toelichtingen bij zaken die al wél goed gaan, op die manier kunnen we nog beter van elkaar leren.’

Folkersma neemt de bezoekers van de Gebruikersdag OmniQ vervolgens mee in de afwegingen die de Inspectie maakt bij het behapbaarder maken van de Basisset MSZ. ‘Je wilt geen goede onderdelen weggooien. Maar ook kijken we naar de vorm van de vragen: minder teller-noemervragen, meer vrijheid en eigenaarschap voor de instellingen zodat ze kunnen laten zien waar ze in excelleren.’ Uit de stellingen die ze de zaal voorlegt, blijkt dat er met name behoefte is aan eenduidige definities en het schrappen van dubbelingen met onder andere de Transparantiekalender.


Hergebruik van gegevens

Vervolgens geeft Janine Ghielen (DHD) een rondleiding door Spiegelinformatie Kwaliteitsindicatoren (SKI), de online tool waarmee instellingen de eigen aangeleverde indicatoren met elkaar kunnen benchmarken. Op basis van een rondvraag inventariseert ze aan welke doorontwikkelingen behoefte is. Dit blijkt met name het overzichtelijker maken van de sunburst-diagram te zijn, waar we de komende tijd mee aan de slag zullen gaan.

Het belangrijkste onderdeel van de Gebruikersdag OmniQ is tot het einde bewaard: de dialoog tussen de bezoekers en een panel van bovengenoemde sprekers. Vanuit de zaal komt onder andere de vraag of al gepubliceerde indicatorengidsen nog kunnen worden aangepast, waarop wordt geantwoord dat dit zeker niet de bedoeling is en kan alleen bij uitzondering gebeurt. Ook komt ter sprake dat er via NVZ-Kennisnet goede inhoudelijke discussies over de definities van indicatoren worden gevoerd, maar dat niet goed duidelijk is wie uiteindelijk de knoop doorhakt. Het antwoord: Sjors van Aalst van de NVZ is actief op Kennisnet en eerste aanspreekpunt voor dergelijke vragen.

Gebuikersdag-OmniQ-2019.jpg

Tot volgend jaar!