Nieuw instrument: Verwijsgedrag huisartsen

Maandag 16 juli is het nieuwe instrument Verwijsgedrag huisartsen toegevoegd aan het DHD-dashboard. Hiermee krijgt u inzicht in het percentage verwijzingen door huisartsen naar uw ziekenhuis. Zo kunt u bijvoorbeeld de verschillen tussen regio’s of huisartsen analyseren.

Met het instrument Verwijsgedrag huisartsen heeft u op verschillende niveaus inzicht in de verwijzingen van huisartsen. Deze inzichten kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor het relatiemanagement met de huisartsen. Zo kunt u met de visualisatie op gemeente- en postcode-4-niveau zien hoeveel procent van het totaal aantal verwijzingen naar uw ziekenhuis gaat. Hierbij kunt u filteren op jaar/kwartaal, diagnosegroep en specialisme.

Gaat u aan de hand van de analysetool een slag dieper, dan kunt u ook op het niveau van individuele huisartsen overzichten maken. Per huisarts ziet u het aantal verwijzingen naar uw ziekenhuis afgezet tegen zijn/haar totaal aantal verwijzingen. In de analysetool kunt u op dezelfde waarden filteren als in de visualisatie en daarnaast ook op leeftijd en geslacht van de patiënt.


Toegang tot het instrument

Alle gebruikers van het DHD-dashboard hebben standaard toegang tot het instrument Verwijsgedrag huisartsen. U vindt het onder het thema Markt in het DHD-dashboard of via deze rechtstreekse link. Heeft u nog geen toegang tot het DHD-dashboard? Vraag dan autorisatie aan via de lokaal beheerder van uw ziekenhuis of neem contact met ons op.