Voorlopige HSMR 2018 beschikbaar via Mijn DHD

De voorlopige HSMR over registratiejaar 2018 is sinds 9 mei voor alle ziekenhuizen beschikbaar in de beveiligde omgeving Mijn DHD. De personen die zijn gemachtigd om dit bestand te downloaden, zijn hier per e-mail op geattendeerd.

De voorlopige HSMR wordt ook in het Rapport LBZ-indicatoren 2018 opgenomen. Het rapport verschijnt voor 1 juni (digitaal), zodat ziekenhuizen tijdig de gegevens kunnen doorleveren aan de IGJ. Om hen extra voorbereidingstijd te geven, stellen wij de voorlopige HSMR al eerder beschikbaar.


Toelichting voorlopige HSMR 2018

De voorlopige HSMR 2018 is een vergelijking van de sterfte in het ziekenhuis in 2018 met het landelijk gemiddelde van 2017. Daarmee is het een indicatie van de interne ontwikkeling van de HSMR in het ziekenhuis. Als de voorlopige HSMR 2018 afwijkt van de definitieve HSMR van vorig jaar, is dit gebaseerd op veranderingen die binnen het eigen ziekenhuis hebben plaatsgevonden. Het landelijke gemiddelde is immers in beide gevallen het gemiddelde van 2017. 


Voorlopige HSMR 2018 versus definitieve HSMR 2018

In de berekening van de voorlopige HSMR 2018 worden de werkelijke (waargenomen) sterftecijfers van een ziekenhuis voor het jaar 2018 afgezet tegen de verwachte sterftecijfers die zijn berekend aan de hand van de landelijke sterfte in 2017. Het CBS heeft de verwachte sterfte over 2017 berekend, waarbij is gecorrigeerd voor factoren die de sterfte kunnen beïnvloeden. Het resultaat van deze modelberekening 2017 wordt door DHD gebruikt om de voorlopige HSMR 2018 te berekenen.

Dit gebeurt direct na het afsluiten van het registratiejaar 2018, nog voordat het CBS het nieuwe HSMR-model 2018 heeft berekend. Bij de definitieve HSMR wordt de modelberekening gebaseerd op de landelijke data van 2018. Daarom zal deze definitieve HSMR naar verwachting afwijken van de voorlopige HSMR in het Rapport LBZ-indicatoren 2018.


Rapport LBZ-indicatoren 2018

De gedrukte versie van het Rapport LBZ-indicatoren 2018 wordt uiterlijk op 15 juni verstuurd naar de raden van bestuur. De digitale versie – samen met het onderliggende microbestand – is vóór 1 juni beschikbaar via Mijn DHD. Het rapport bevat naast de voorlopige HSMR ook de indicatoren Onverwacht Lange Opnameduur (OLO) en Heropnamenratio. De personen die gemachtigd zijn om het rapport te downloaden, worden per e-mail geïnformeerd wanneer het rapport en het microbestand beschikbaar zijn.


OmniQ

De indicatoren Onverwacht Lange Opnameduur en Heropnamenratio worden uiterlijk op 15 mei ingevuld in OmniQ, het invoerportaal voor de Basisset MSZ (IGJ). De contactpersonen van OmniQ ontvangen hierover bericht zodra de gegevens beschikbaar zijn in OmniQ.