Extra voorbereidingstijd ziekenhuizen door vroege opening OmniQ

OmniQ is dit jaar eerder dan voorheen beschikbaar: op 10 oktober ging het portaal voor het aanleveren van de kwaliteitsindicatoren van de Transparantiekalender, Basisset MSZ en Inzicht in Revalidatie open. Hierdoor kunnen de ziekenhuizen zich alvast voorbereiden op de daadwerkelijke aanleveringen, die 1 januari 2020 van start gaan.

Vorig jaar werd OmniQ voor het eerst vroeger geopend: op 29 november in plaats van 1 januari. In de jaarlijkse gebruikersenquête gaven ziekenhuizen aan deze ontwikkeling te waarderen, omdat zij op deze manier de interne processen al kunnen opstarten. Daarom is de opening dit jaar nog verder vervroegd.


Automatische imports

Een andere uitkomst van de enquête is dat de automatische import van indicatoren vanuit bepaalde kwaliteitsregistraties bijdraagt aan het terugdringen van de registratielast. Ook voor dit registratiejaar kunnen deze gegevens automatisch worden ingeladen. Daarnaast is de Nederlandse Hart Registratie bereid gevonden om vanaf dit jaar eveneens automatische imports aan te bieden via OmniQ. Aan de hand van een testaanlevering wordt binnenkort bepaald of dit mogelijk is.


Gebruikersdag OmniQ

Wilt u meer weten over OmniQ en de wijzigingen voor registratiejaar 2019? Kom dan naar de gebruikersdag op 27 november in Utrecht. Kijk op deze pagina voor het programma en de aanmeldmogelijkheden.

Voor aanvullende informatie over OmniQ verwijzen we u naar de planning, de veelgestelde vragen en de bijgewerkte handleiding (na inlog onder het kopje ‘Handleidingen’).