Gepast gebruik van biologicals in de reumatologie

​In opdracht van Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) bracht DHD dit najaar spiegelinformatie uit over de dosering van biologicals in de reumatologie. Door de doseringen te monitoren, kunnen partijen met elkaar in gesprek om het voorschrijven van biologicals boven de registratiedosering te verminderen.

De Nederlandse Vereniging van Reumatologie (NVR) stelde eerder vast dat het niet zinvol is om een hogere dosering van biologicals voor te schrijven dan de registratiedosering:

ZEGG reumatologie.PNG

Om inzicht te geven in de voorschrijvingen van biologicals in de reumatologie, laat de spiegelinformatie per geanonimiseerd ziekenhuis zien hoeveel patiënten (aantal en aandeel) een dosering krijgen die hoger is dan de (maximale) registratiedosering. 


Voortaan onze nieuwsberichten ontvangen? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief