Nieuwe ZOOM met actuele wachttijden

De nieuwe editie van ZOOM met actuele kerncijfers over macro-ontwikkelingen in de Nederlandse ziekenhuiszorg is vandaag verschenen. Nieuw in deze uitgave zijn de actuele wachttijden.

ZOOM is gebaseerd op de data die DHD maandelijks via de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) van de ziekenhuizen ontvangt. De wachttijdinformatie berust op de data zoals aangeleverd door de ziekenhuizen aan de NZa op 21 september 2021. ZOOM is gratis op te vragen via deze pagina. Wilt u de rapportage voortaan automatisch elk kwartaal ontvangen? Vink deze optie dan aan in het formulier.

Deze ZOOM bevat geen update over de productiewaarde van de ziekenhuiszorg of over contractafspraken. Deze informatie verzamelt DHD apart van de LBZ middels een vragenlijst gericht aan de ziekenhuizen. Vanwege praktische redenen, waaronder de invoering van de CB-regeling, is deze vragenlijst nog niet uitgezet en is deze informatie dan ook niet opgenomen in deze uitgave. Dit hoofdstuk zal weer toegevoegd worden aan de editie van december.

Ook in deze editie is de impact van COVID-19 op de ziekenhuiszorg weer in beeld gebracht.


Voortaan onze nieuwsberichten ontvangen? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief