Impact COVID-19 in beeld in nieuwste editie ZOOM

Morgen, 2 oktober, verschijnt de nieuwe editie van de ZOOM-rapportage. Deze kwartaalrapportage geeft inzicht in de macro-ontwikkelingen op het gebied van ziekenhuiszorg en omzet. In deze editie van september wordt ook de impact die de COVID-19-crisis veroorzaakt heeft gedurende de eerste helft van 2020 inzichtelijk gemaakt.

ZOOM is gebaseerd op de data die DHD maandelijks van de ziekenhuizen ontvangt via de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ). Daarnaast worden de uitkomsten gebruikt van de jaarlijkse enquête onder de instellingen waarin gevraagd wordt naar de (verwachte) hoogte van de gefactureerde omzet, voor en na toepassen van de contractafspraken met de zorgverzekeraars. De rapportage is in opdracht van de NVZ en NFU gemaakt door DHD.

In deze ZOOM-editie wordt ook de impact die de COVID-19-crisis heeft gehad op de ziekenhuiszorg in beeld gebracht. Aan onderstaande factsheet is een onderdeel toegevoegd waarin de belangrijkste cijfers op een rij zijn gezet betreffende de afname van het aantal ziekenhuisbezoeken en opnamen in de eerste helft van dit jaar ten opzichte van dezelfde periode in 2019. De volledige rapportage kunt u kosteloos aanvragen.


Daarnaast ontvangt elk ziekenhuis begin oktober een eigen rapport van DHD waarin de impact van de crisis op de kwaliteit van zorg in beeld is gebracht. In dit rapport worden onder andere de aantallen COVID-19-opnamen en sterfte per week, de gemiddelde ligduur per week, nevendiagnosen en complicaties vergeleken met de cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) en de landelijke cijfers. Daarnaast wordt het zorgpad van COVID-19-patiënten inzichtelijk gemaakt en wordt in kaart gebracht welke zorg in uw instelling door COVID-19 niet verleend kon worden.


Voortaan onze nieuwsberichten ontvangen? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief