Nieuws

​​​​​​​​​​Een handig overzicht van de laatste ontwikkelingen bij DHD vindt u hieronder.

 Nieuwsoverzicht

HSMR-rapport 2019-2021 verstuurd naar de ziekenhuizen

​Op 27 september zijn de digitale HSMR-rapporten 2019-2021 verstuurd naar de gemachtigde gebruikers van alle ziekenhuizen. Als extra bijlage is de rapportage ‘Inzicht in (sterfte)cijfers COVID-19 in 2021’ bijgevoegd. De gedrukte rapporten zijn op 27 september verzonden naar de raden van bestuur. 

Lees dit artikel...

AI-ondersteund coderen werpt zijn vruchten af

​Samen met 20 ziekenhuizen ontwikkelen we een AI-model dat de codering van dagopnamen ondersteunt en waar mogelijk automatiseert. De ontwikkeling van het model bevindt zich in de afrondende fase: het is inmiddels in staat ongeveer 65% van de dagopnamen van een betrouwbare hoofddiagnose te voorzien.

Lees dit artikel...

Reumatologen leren en verbeteren met uitgebreid DQRA-dashboard

​Op 30 juni 2022 kwamen reumatologen (digitaal) bij elkaar om het DQRA-dashboard nader te bekijken. Dit dashboard geeft via verschillende visuele weergaven inzicht in de kwaliteit van zorg van patiënten met reumatoïde artritis en andere reumatologische aandoeningen. DHD heeft niet alleen de data geactualiseerd, maar ook nieuwe informatie beschikbaar gesteld om extra analyses te kunnen maken.

Lees dit artikel...

Oncologiezorg profiteert van intensievere samenwerking IKNL en DHD

​Met de ondertekening van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst formaliseerden Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en DHD de verdere intensivering van hun samenwerking. In deze overeenkomst is vastgelegd dat IKNL en DHD gezamenlijk zo volledig mogelijke inzichten over de oncologische zorg bieden en daarbij de registratielast verminderen. Zo komt relevante informatie sneller beschikbaar voor ziekenhuizen en beleidsmakers. 

Lees dit artikel...

De nieuwe Patiëntenmonitor is live

Vandaag is de nieuwe versie van de Patiëntenmonitor live gegaan. De monitor is de afgelopen maanden met inbreng van enkele gebruikers ontwikkeld. De tool is gebouwd in Power BI en is daardoor sneller, uitgebreider en heeft meer mogelijkheden.

Lees dit artikel...

Ingrediënten voor een succesvolle HDV

​‘In welk type ziekenhuis werk je, wat is je favoriete keuken en hoe hoog is het aandeel opnamen met zorggerelateerde schade in je ziekenhuis?’ De bezoekers van de gebruikersdag HDV op dinsdag 28 juni ogen ietwat verbaasd wanneer dagvoorzitter Christine Santing (DHD) de tweede vraag voorlegt tijdens haar opening. De clou zou een kleine drie uur later volgen.

Lees dit artikel...

Succesvolle eerste bijeenkomst gebruikersgroep VT

​Nu geleidelijk steeds meer ziekenhuizen overstappen op de Verrichtingenthesaurus (VT), wordt het relevant om ervaringen met elkaar te delen. Vrijdag 24 juni kwam voor het eerst de gebruikersgroep VT bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en hergebruik en doorontwikkeling te bespreken.

Lees dit artikel...

Stuurinformatie palliatieve zorg in Monitor Oncologische Zorg

​IKNL en DHD hebben in de Monitor Oncologische Zorg informatie opgenomen over palliatieve zorg en zorg in de laatste levensfase van in het ziekenhuis overleden kankerpatiënten. Ziekenhuizen kunnen hiermee bekijken hoe vaak er sprake is van passende en potentieel niet-passende zorg in de laatste levensfase. 

Lees dit artikel...

Alle kwaliteitsindicatoren 2021 weer aan- en doorgeleverd

Zeg je kwaliteitsindicatoren, dan zeg je OmniQ! Tussen januari en mei van elk jaar zijn ziekenhuizen, umc’s en revalidatie-instellingen druk bezig met de aanlevering van deze indicatoren. Op 14 april leverden 90 instellingen de indicatoren voor de Transparantiekalender aan en bijna 50 instellingen de sets van Inzicht in Revalidatie. Op 31 mei sloten 80 ziekenhuizen de aanlevering van de Basisset MSZ via OmniQ af. 

Lees dit artikel...

In 4 stappen inzicht in zeldzame aandoeningen

Op dinsdag 7 juni vond de bijeenkomst ‘Zeldzame aandoeningen zichtbaar in data’ plaats. Aan de hand van voorbeelden en een stappenplan lieten de sprekers zien hoe je met behulp van de Diagnosethesaurus en Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) op een efficiënte manier inzicht kunt krijgen in zeldzame aandoeningen.

Lees dit artikel...

Medische data Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg 2021 compleet

75 ziekenhuizen sloten op 30 april registratiejaar 2021 van de medische LBZ af. Samen registreerden zij bijna 1,6 miljoen klinische opnamen en langdurige observaties, 293 miljoen verrichtingen en ruim 10 miljoen diagnosen. Zowel de ziekenhuizen als DHD leveren jaarlijks veel inspanningen om het registratiejaar volledig, tijdig en kwalitatief goed af te sluiten. 

Lees dit artikel...

Digitale Rapportage LBZ-indicatoren beschikbaar

​Alle ziekenhuizen hebben sinds maandag 16 mei toegang tot de Rapportage LBZ-indicatoren van hun instelling. Hiermee krijgen gemachtigde contactpersonen inzicht in de HSMR (voorlopig), Onverwacht Lange Opnameduur (OLO) en Heropnamenratio van hun instelling in 2021, afgezet tegen het landelijk gemiddelde.

Lees dit artikel...

Bijeenkomst 7 juni: Zeldzame aandoeningen zichtbaar in data

Om de zorg voor patiënten met een zeldzame aandoening te verbeteren is inzicht in de patiëntenpopulaties essentieel. Maar deze patiënten zijn vaak lastig te traceren. Tijdens een bijeenkomst op dinsdag 7 juni 2022 laten diverse sprekers u zien hoe data hierbij kunnen helpen. Dit doen we vanuit een visie op patiëntenzorg en diagnostiek, maar zeker ook aan de hand van praktische voorbeelden.  

Lees dit artikel...

Jaaroverzicht 2021

​We blikken graag met u terug naar 2021. In dit jaarbeeld ziet u hoe DHD de zorginstellingen het afgelopen jaar heeft ondersteund bij de processen om data efficiënt en veilig vast te leggen en aan te leveren en het potentieel van de data zo goed mogelijk te benutten. Bij welke activiteiten was u betrokken of zijn relevant voor u?

Lees dit artikel...

Diagnosethesaurus aangesloten op otologische kwaliteitsregistratie DOQ

Donderdag 21 april zijn de nieuwe versies van de Diagnosethesaurus (3.24) en Verrichtingenthesaurus (2.22) gepubliceerd. In totaal zijn 567 concepten gewijzigd. De diagnoselijst van KNO is geoptimaliseerd en sluit nu aan op de Dutch Otological Quality registry (DOQ). Daarnaast zijn er met name belangrijke wijzigingen voor de specialismen Verloskunde en gynaecologie en Inwendige geneeskunde.

Lees dit artikel...

Nieuwe COVID-informatie in ZOOM

Ieder kwartaal verschijnt de ZOOM-rapportage met de kerncijfers over macro-ontwikkelingen in de Nederlandse ziekenhuiszorg. In deze eerste editie van 2022 is de informatie om de impact van COVID op de zorg te duiden verder aangevuld.

Lees dit artikel...

Voortgang project AI-ondersteund coderen

​In samenwerking met 20 ziekenhuizen ontwikkelt DHD een methode die ondersteunt bij de ICD-10-diagnosecodering van ziekenhuisopnamen. Dat doen we op basis van machine learning. Op dit moment kan circa 50 procent van de dagopnamen van een betrouwbare hoofddiagnose worden voorzien. In de volgende fase voeren we het AI-ondersteund coderen nog verder door.

Lees dit artikel...

Implementatie Verrichtingenthesaurus leidt tot nieuwe termen

​Donderdag 17 februari zijn de nieuwe versies van de Diagnose- (3.23) en Verrichtingenthesaurus (2.21) gepubliceerd. In totaal zijn 521 concepten gewijzigd. Een groot deel van de wijzigingen vloeit voort uit de implementatie van de Verrichtingenthesaurus in Medisch Spectrum Twente en Ziekenhuisgroep Twente.

Lees dit artikel...

Ontwikkeling SMR-model voor COVID-19

Dit jaar hebben de LBZ-indicatoren over het afgelopen registratiejaar (2021) wederom alleen betrekking op de reguliere zorg. Wel gaat het CBS voor het eerst een specifiek SMR-berekeningsmodel ontwikkelen voor opnamen van patiënten met COVID-19.

Lees dit artikel...

ZKVI voor boostervaccinaties

​24 ziekenhuizen zijn vanaf 6 december 2021 gestart met het toedienen van COVID-19-boostervaccinaties bij personeel van huisartsenpraktijken, ambulancemedewerkers en medewerkers van categorale instellingen. Meerdere ziekenhuizen ondersteunen de GGD bovendien bij het vaccineren van burgers. Voor het registreren van de boostervaccinaties maken ziekenhuizen gebruik van ZKVI.   

Lees dit artikel...

Pilotversie Complicatiemonitor beschikbaar voor HDV-gebruikers

Vanaf vandaag kan in de HDV gebruik worden gemaakt van de pilotversie van de Complicatiemonitor. Deze interactieve tool geeft inzicht in de aandoeningen ontstaan tijdens opname. HDV-gebruikers hebben hiermee ziekenhuisbreed inzicht in de resultaten en de mogelijkheid deze te vergelijken met een peergroup.

Lees dit artikel...

Speciaal COVID-hoofdstuk in decembereditie ZOOM

Vandaag is de nieuwe editie van ZOOM verschenen, de periodieke rapportage met actuele kerncijfers over macro-ontwikkelingen in de Nederlandse ziekenhuiszorg. Nieuw in deze uitgave is het hoofdstuk ‘COVID in beeld’, wat op hoofdlijnen een overzicht geeft van de zorg voor coronapatiënten.

Lees dit artikel...

Geen Log4j aanwezig in informatieproducten

Wereldwijd worden systemen aangevallen via een Log4j-kwetsbaarheid. In de informatieproducten van DHD wordt geen gebruikgemaakt van Log4j, de producten zijn veilig om te gebruiken. Ook hebben we samen met onze IT-partners de door DHD zelf gebruikte systemen geïnventariseerd en waar nodig gepatched/geüpdatet. We blijven alle informatie omtrent deze dreiging actief volgen.

Lees dit artikel...

Betere oorzorg met KNO-kwaliteitsregistratie

De Nederlandse Vereniging voor Keel- Neus- en Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-halsgebied (NVKNO) start in 2022 met een landelijke kwaliteitsregistratie voor oorchirurgie. KNO-artsen zien de uitkomstinformatie terug in een online dashboard, waarmee ze zichzelf kunnen vergelijken met het gemiddelde van alle deelnemende KNO-artsen in Nederland. 

Lees dit artikel...

Volgende ziekenhuis over op de Verrichtingenthesaurus

Na Noordwest Ziekenhuisgroep, St Jansdal, CWZ en MCL heeft nu ook ZGT de Verrichtingenthesaurus (VT) in gebruik genomen. Het Twentse ziekenhuis, dat voorheen rechtstreeks ZA-codes registreerde, heeft de overstap naar de VT laten samenvallen met een nieuwe versie van het epd van ChipSoft (HiX 6.3).

Lees dit artikel...

Een kijkje in de Codeerspiegel

Vanaf 1 december kunt u gebruikmaken van de Codeerspiegelspiegel in het LBZ-portaal. Hierin ziet u hoe uw ziekenhuis codeert in vergelijking met andere ziekenhuizen in uw peergroup. Afwijkingen gesignaleerd? Gebruik ze als startpunt voor meer inzicht en verbetering van de registratie.  

Lees dit artikel...

Uitwisseling van inzichten tijdens spiegelbijeenkomst reumatoïde artritis

De data van 2020 zijn toegevoegd aan het DQRA-dashboard, het dashboard dat reumatologen inzicht geeft in de kwaliteit van zorg voor patiënten met reumatoïde artritis. De reumatologen van 30 deelnemende zorginstellingen wisselden hun inzichten eind november tijdens een spiegelbijeenkomst met elkaar uit om samen mogelijke verbeteringen te realiseren.

Lees dit artikel...

Cijfers + intuïtie = inzicht

Data hebben een grote invloed op ons dagelijkse leven. Zo blijkt ook tijdens de gebruikerssessie HDV 2025, die onder invloed van de coronacijfers van fysiek naar digitaal is omgezet. De 40 aanwezige zorgprofessionals gaan in gesprek over de interpretatie van zorgdata en denken mee over de nieuwe complicatiemonitor in de HDV.

Lees dit artikel...

Samen naar efficiënte aanleveringen

‘Wij zijn een club uit Utrecht die iets moois doet met data’, trapt dagvoorzitter Stef Meihuizen (DHD) de tweede gebruikerssessie OmniQ af. Dat moois is inmiddels een breed palet aan producten en diensten, blijkt ook uit het programma van de sessies. Van efficiënt data aanleveren via OmniQ tot het terugkoppelen van waardevolle spiegelinformatie met SKI. En dat in nauwe samenwerking met andere partijen, waarvan IGJ, Zorginstituut, NVZ, DICA en MRDM aanwezig zijn.

Lees dit artikel...

Inzicht in (sterfte)cijfers COVID-19 toegevoegd aan HSMR-rapport

Maandag 27 september zijn de digitale HSMR-rapporten 2018-2020 verstuurd naar de gemachtigde gebruikers van alle ziekenhuizen. De raden van bestuur ontvangen volgende week de gedrukte versies van het rapport. Als extra bijlage is dit jaar de DHD-rapportage ‘Inzicht in (sterfte)cijfers COVID-19 in 2020’ bijgevoegd.

Lees dit artikel...

80% minder registratielast bij aanlevering Cataract

Wat levert automatische aanlevering voor een kwaliteitsregistratie op aan registratielastvermindering? Het programma Registratie aan de bron beantwoordde deze vraag voor Cataract. Het antwoord: in potentie ontstaat er 80% minder registratielast bij de aanlevering én een hogere datakwaliteit.

Lees dit artikel...

Code voor ongewenste gevolgen COVID-19-vaccinatie opgenomen in Diagnosethesaurus

De nieuwe ICD-10-code voor ongewenste gevolgen door COVID-19-vaccinatie is toegevoegd aan de nieuwe versie van de Diagnosethesaurus (3.20) die vandaag is uitgeleverd met de Verrichtingenthesaurus (2.18). In totaal zijn 1001 concepten gewijzigd, waarvan het grootste deel bestaat uit nieuwe SNOMED-CT-koppelingen. Tevens heeft een eenduidigheidsactie voor de Vereniging Dermatologie en Venereologie plaatsgevonden en zijn bij Neurologie koppelingen voor de lateraliteit veranderd.

Lees dit artikel...

Aanlevering kwaliteitsregistratie DQRA van start

De aanlevering voor DQRA, de kwaliteitsregistratie van de SKR rondom reumatoïde artritis, is weer gestart. Tot 15 oktober kunnen deelnemende instellingen data aanleveren via het webportaal van de Datahub. De resultaten worden in november gepubliceerd in het DQRA-dashboard.

Lees dit artikel...

Gezamenlijk grootschalig onderzoek naar long-COVID

​In oktober 2021 gaat een grootschalig onderzoek naar long-COVID van start. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Nivel samen met drie vakgroepen Huisartsengeneeskunde en DHD. De bijdrage van DHD bestaat uit het aanleveren van geanonimiseerde LBZ-data en inbrengen van inhoudelijke expertise.

Lees dit artikel...

Inzicht in aandeel digitale consulten

​Een van de ambities van de NVZ is om dit jaar 25% minder fysieke polikliniekbezoeken te laten plaatsvinden door de inzet van digitale zorg. Met de Monitor digitale zorg, ontwikkeld door DHD, kunnen de NVZ-ziekenhuizen hun voortgang inzien. 

Lees dit artikel...

Vergelijk uw kwaliteitsindicatoren 2020 in SKI

Ziekenhuizen en revalidatiecentra hebben dit voorjaar via OmniQ hun zorginhoudelijke indicatoren over 2020 aangeleverd voor de Transparantiekalender, Basisset MSZ en Revalidatie Nederland. Dit jaar zijn bovendien voor het eerst indicatoren aangeleverd door Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). De indicatoren over 2020 zijn vanaf nu met andere instellingen te vergelijken via SKI.

Lees dit artikel...

Nieuwe editie ZOOM inclusief bruto omzet 2020

1 juli is de nieuwe editie van ZOOM verschenen, de driemaandelijkse rapportage met actuele kerncijfers over macro-ontwikkelingen in de Nederlandse ziekenhuiszorg. In de editie van juni is onder andere de bruto omzet over 2020 toegevoegd, gebaseerd op de enquête die zorginstellingen hebben ingevuld over de hoogte van hun gefactureerde omzet.

Lees dit artikel...

‘Nu investeren in de Verrichtingenthesaurus is meedenken over de toekomst’

Ziekenhuis St Jansdal heeft als eerste Epic-ziekenhuis de Verrichtingenthesaurus in gebruik genomen. In een periode van tien weken gingen de CBV-codes eruit en zijn de Verrichtingenthesaurustermen het uitgangspunt van de verrichtingenregistratie geworden. Op donderdag 17 juni 2021 deelden St Jansdal en Epic hun ervaringen en geleerde lessen met de zestig (online) deelnemers.

Lees dit artikel...

Derde ziekenhuis over op Verrichtingenthesaurus

​Na Noordwest Ziekenhuisgroep en Ziekenhuis St Jansdal heeft ook het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) de Verrichtingenthesaurus in gebruik genomen. DHD heeft CWZ begeleid bij het implementeren van deze landelijke standaard voor het vastleggen van medische verrichtingen. CMIO William van der Stappen omschrijft de overgang als een belangrijke stap naar meer uniformiteit en standaardisatie in de verslaglegging.

Lees dit artikel...

Workshop Data-analyse downloads DHD-dashboard

Voor gebruikers van de tools in het DHD-dashboard die meer uit de beschikbare downloads willen halen organiseren we 27 juli een verdiepende workshop. Hierin krijgen gebruikers handvatten voor het uitvoeren van gepersonaliseerde analyses en leren ze hun eigen stuurinformatie uit de downloadbestanden te halen.

Lees dit artikel...

T-Rex: voor elke registratiedatum inzicht in status thesauri

De T-Rex, de viewer voor de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus, is uitgebreid met een datumkiezer. Met dit nieuwe filter kunnen fouten in geregistreerde diagnosen en verrichtingen makkelijker opgespoord worden. ‘Dit helpt ons om een registratiecode te vinden die op een specifiek moment geldig was.’

Lees dit artikel...

DHD en NHR realiseren koppeling rondom hergebruik data voor kwaliteitsregistraties

De Nederlandse Hart Registratie (NHR) en DHD hebben in opdracht van de ziekenhuizen een samenwerking gerealiseerd rondom hergebruik van al beschikbare data uit de Landelijke Basisregistratie Zorg (LBZ). Dit kan ziekenhuizen een aanzienlijke vermindering van de registratielast en meer inzicht in de kwaliteit van zorg opleveren. De eerste koppeling richt zich op de monitoring van patiënten die een dotterbehandeling of bypassoperatie hebben ondergaan.

Lees dit artikel...

Vernieuwde Rapportage LBZ-indicatoren beschikbaar

Alle ziekenhuizen hebben sinds dinsdag 18 mei toegang tot de Rapportage LBZ-indicatoren van hun instelling. Hiermee krijgen gemachtigde contactpersonen inzicht in de HSMR (voorlopig), Onverwacht Lange Opnameduur (OLO) en Heropnamenratio van hun instelling in 2020, afgezet tegen het landelijk gemiddelde.

Lees dit artikel...

Spiegelinformatie staaroperaties beschikbaar voor oogartsen

Vanaf vandaag kunnen oogartsen gebruikmaken van het online dashboard met spiegelinformatie over uitgevoerde staaroperaties. Door de uitkomsten van hun staaroperaties te vergelijken met die van artsen binnen de eigen instelling, binnen soortgelijke instellingen en met landelijke cijfers, kunnen zij gericht inzichten opdoen voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Lees dit artikel...

Systemische auto-immuunziekten beter vindbaar in Diagnosethesaurus

De nieuwe versies van de Diagnose- (3.18) en Verrichtingenthesaurus (2.16) zijn vandaag gepubliceerd in uitleverformaat 4.1. In totaal zijn 888 concepten gewijzigd. Er zijn met name nieuwe SNOMED-CT-koppelingen toegevoegd, maar daarnaast is binnen het project ARCH de vindbaarheid van systemische auto-immuunziekten verbeterd.

Lees dit artikel...

ZOOM: Impact tweede coronagolf en (online) inloopuur

In de ZOOM-rapportage publiceert DHD elk kwartaal de actuele kerncijfers over macro-ontwikkelingen in de Nederlandse ziekenhuiszorg. In het rapport dat vandaag is uitgebracht is bovendien de impact van de COVID-crisis op de ziekenhuiszorg in heel 2020 inzichtelijk gemaakt (inclusief de tweede golf). Heeft u vragen over het rapport? Op 20 april kunt u deelnemen aan het online ZOOM-inloopuur.

Lees dit artikel...

Zeldzame ziekten: van bronregistratie tot reis door Europa (artikel)

De Diagnosethesaurus wordt uitgebreid met ORPHAcodes voor het registreren van zeldzame ziekten. Klinisch geneticus Wendy van Zelst-Stams vertelt over het belang van goede bronregistratie om kennis te vergroten, passend beleid te maken en de zorg voor patiënten met een zeldzame aandoening te verbeteren. ‘Door meer data en kennis te delen binnen Europese referentienetwerken versnellen we de toegang tot de juiste behandelmethodes.’ Lees hier het volledige artikel

Lees dit artikel...

Gepast gebruik van biologicals in de reumatologie

​In opdracht van Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) bracht DHD dit najaar spiegelinformatie uit over de dosering van biologicals in de reumatologie. Door de doseringen te monitoren, kunnen partijen met elkaar in gesprek om het voorschrijven van biologicals boven de registratiedosering te verminderen.

Lees dit artikel...

De allerbeste wensen voor 2021

2020 is een jaar dat we niet snel zullen vergeten. Eens te meer werd duidelijk hoe cruciaal de zorg is. Er ging en gaat terecht veel lof naar de zorgmedewerkers die alle zeilen bijzetten om de coronacrisis zo goed mogelijk door te komen. Ook wij willen hen hartelijk danken!

Lees dit artikel...

Interactieve COVID-module voor de ziekenhuizen

De Hospital Data Viewer (HDV) bevat vanaf vandaag een interactieve COVID-module. Met deze module kunnen ziekenhuizen inzoomen op COVID-patiënten en een flexibele selectie maken op basis van verschillende opname- of patiëntkenmerken voor verder onderzoek.

Lees dit artikel...

Dynamisch inzicht in zorg reumatoïde artritis

​Tijdens een online spiegelbijeenkomst van de NVR op 26 november, bespraken reumatologen de uitkomsten van de kwaliteitsregistratie DQRA met elkaar. Zij gebruikten hiervoor de informatie uit het dynamische DQRA-dashboard. Door verschillende zorg- en patiëntkenmerken te combineren, kwamen steeds nieuwe inzichten naar voren die aanleiding vormden om met elkaar in gesprek te gaan over de praktijkvariatie en kwaliteit van zorg van patiënten met reumatoïde artritis. 

Lees dit artikel...

Nieuwe releases van RIVM en NZa verwerkt in Diagnose- en Verrichtingenthesaurus

​Dinsdag 15 december zijn de nieuwe versies van de Diagnose- (3.16) en Verrichtingenthesaurus (2.14) gepubliceerd in uitleverformaat 4.1. In totaal zijn 1494 concepten gewijzigd. Een belangrijk deel van de wijzigingen komt voort uit de verwerking van de ICD-10-2021-release en de RZ21c-release van de NZa. Verder zijn de diagnosetermen voor allergologie en hematologie herzien. Daarnaast zijn er in totaal 384 nieuwe koppelingen gemaakt met SNOMED CT.

Lees dit artikel...

De LBZ in coronatijd

​De LBZ is een zeer waardevolle bron van data, geschikt voor veel doeleinden. Gedurende de coronacrisis is dit nog meer gebleken. Van diverse kanten kwam de vraag om data. Hoe de LBZ wordt gebruikt tijdens de crisis en welke gevolgen COVID-19 heeft op de LBZ, wordt allemaal behandeld tijdens de nieuwe reeks Kennissessies LBZ: De LBZ in coronatijd.

Lees dit artikel...

OmniQ open voor kwaliteitsindicatoren 2020

​Alle ziekenhuizen maken jaarlijks gebruik van OmniQ voor het invullen van de kwaliteitsindicatoren van de Transparantiekalender (Zorginstituut Nederland) en de Basisset MSZ (IGJ). Het portaal is op 22 oktober 2020 weer opengesteld, zodat gebruikers zich alvast kunnen voorbereiden op de daadwerkelijke aanleveringen vanaf 1 januari 2021.  

Lees dit artikel...

Project AI-ondersteund coderen uit de startblokken

​Begin dit jaar is DHD samen met een groep van 16 ziekenhuizen het project AI-ondersteund coderen gestart. Inmiddels is de groep van deelnemende ziekenhuizen gegroeid naar 20 en is het project in volle gang. Het doel van AI-ondersteund coderen is dagopnamen automatisch met een hoog zekerheidspercentage te kunnen voorzien van een ICD-10-hoofddiagnose. 

Lees dit artikel...

Het belang van een goede registratie van nevendiagnosen

​Dat de registratie van nevendiagnosen belangrijk is, staat buiten kijf. Wel lijken er verschillen te zijn in de vastlegging, wat analyse en uitwisseling van de informatie bemoeilijkt. Daarom organiseerde DHD op 8 oktober een interactieve sessie met medisch codeurs van alle umc’s om in gesprek te gaan over mogelijke verbeteringen en uniformering van de nevendiagnoseregistratie.

Lees dit artikel...

1.355 nieuwe SNOMED CT-koppelingen in nieuwste uitlevering thesauri

Donderdag 29 oktober zijn de nieuwe versies van de Diagnose- (3.15) en Verrichtingenthesaurus (2.13) gepubliceerd in uitleverformaat 4.1. In totaal zijn 1.516 concepten gewijzigd. Bij 1.355 concepten is de koppeling met SNOMED CT nieuw toegevoegd of aangepast naar aanleiding van de laatste SNOMED-release en het Snomedificatieproces.

Lees dit artikel...

Effect van COVID-19 op de diagnose en behandeling van kanker

Vandaag, 29 oktober, is het rapport ‘Effect van COVID-19 op de diagnose en behandeling van kanker’ verspreid onder de ziekenhuizen. Dit rapport gaat in op het aantal oncologische patiënten met een invasieve tumor dat is gediagnosticeerd en behandeld in de ziekenhuizen in vergelijking met regionale en landelijke cijfers. Het rapport is tot stand gekomen door een samenwerking van DHD en IKNL in opdracht van de Taskforce Oncologie.

Lees dit artikel...

Leren van de zorg tijdens de coronapiek

Tijdens de coronapiek in het voorjaar ging veel aandacht uit naar patiënten op de ic. Het grootste deel van de COVID-19-patiënten werd echter opgenomen op de verpleegafdelingen, terwijl de reguliere zorg werd opgeschort. Wat kunnen ziekenhuizen leren over de zorg bij al hun patiënten? In een rapportage van DHD krijgen zij inzage in hun eigen cijfers, afgezet tegen het regionale en landelijke beeld. In dit artikel ziet u enkele landelijke resultaten.

Lees dit artikel...

Impact COVID-19 in beeld in nieuwste editie ZOOM

Morgen, 2 oktober, verschijnt de nieuwe editie van de ZOOM-rapportage. Deze kwartaalrapportage geeft inzicht in de macro-ontwikkelingen op het gebied van ziekenhuiszorg en omzet. In deze editie van september wordt ook de impact die de COVID-19-crisis veroorzaakt heeft gedurende de eerste helft van 2020 inzichtelijk gemaakt.

Lees dit artikel...

Herziening lijsten Hematologie en Allergologie in Diagnosethesaurus

​DHD heeft samen met betrokken artsen de termen voor hematologische en allergologische aandoeningen in de Diagnosethesaurus herzien. Dit is op verzoek van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH) en de Nederlandse Vereniging voor Allergologie en Klinische Immunologie (NVvAKI) gedaan met het oog op compleetheid en eenduidigheid van de lijsten.

Lees dit artikel...

Ziekenhuischeck.nl bijgewerkt met kwaliteitscijfers over 2019

​Op 1 oktober zijn de kwaliteitscijfers over 2019 toegevoegd aan Ziekenhuischeck.nl. In verband met de coronacrisis is dit later dan normaal. Op de website kunnen patiënten de kwaliteit van zorg van de Nederlandse ziekenhuizen met elkaar vergelijken. Ziekenhuischeck.nl wordt beheerd door de NVZ en de cijfers worden deels aangeleverd door DHD.

Lees dit artikel...

745 gewijzigde concepten in nieuwe uitlevering Diagnose- en Verrichtingenthesaurus

Vandaag zijn de nieuwe versies van de Diagnosethesaurus (3.14) en de Verrichtingenthesaurus (2.12) gepubliceerd in uitleverformaat 4.1. In totaal zijn 745 concepten gewijzigd. De belangrijkste veranderingen zijn de vervroegde ingangsdatum van het gebruik van de term voor restverschijnselen van COVID-19 en de toevoeging van DBC-diagnosetyperingen aan diagnosen van kindergeneeskunde.

Lees dit artikel...

Inrichting Datahub in volle gang

Medio 2020 is DHD in opdracht van de NVZ en NFU gestart met de inrichting van de Datahub. De Datahub wordt de verbindende schakel tussen de ziekenhuizen die data, waaronder die van kwaliteitsregistraties, aanleveren en de verwerkers van deze data. In dit bericht bieden we u een kijkje achter de schermen bij de voorbereidingen.

Lees dit artikel...

Monitor uw COVID-19-opnamen in het LBZ-portaal

Meer inzicht krijgen in uw aangeleverde COVID-19-opnamen? Vanaf nu zijn deze beschikbaar in het LBZ-portaal. Ziekenhuizen kunnen de informatie gebruiken voor het uitvoeren van controles en het toepassen van correcties op de datakwaliteit.

Lees dit artikel...

Transparantiekalender en Basisset MSZ 2019 beschikbaar in SKI

Op 31 mei 2020 hebben instellingen hun gegevens voor de Transparantiekalender, Basisset MSZ en de interne set van Revalidatie Nederland over 2019 aangeleverd via OmniQ. Wilt u deze gegevens vergelijken met andere ziekenhuizen? Dat kan vanaf nu via Spiegelinformatie Kwaliteitsindicatoren (SKI), de benchmarktool die voor iedereen toegankelijk is.

Lees dit artikel...

Tweede ZOOM-rapportage 2020 verschenen

​De nieuwste uitgave van de ZOOM-rapportage is vandaag verschenen. In ZOOM worden de kerncijfers over de macro-ontwikkelingen in de Nederlandse ziekenhuiszorg gegeven. DHD maakt deze rapportage in opdracht van de NVZ en NFU.

Lees dit artikel...

Uitkomsten CBS-onderzoek naar nieuw OLO-model

DHD heeft het CBS gevraagd onderzoek te doen naar de ontwikkeling van een nieuw model voor de berekening van de indicator Onverwacht Lange Opnameduur (OLO). Met de huidige indicator bestaan er verschillen tussen typen ziekenhuizen (UMC’s, topklinische en algemene ziekenhuizen) in het OLO-percentage, die mogelijk verklaard worden door onvoldoende case-mix correctie.

Lees dit artikel...

Definitieve cijfers 2019 toegevoegd aan HDV

Er zijn updates doorgevoerd in de HDV waardoor deze nu dezelfde cijfers bevat als het Rapport LBZ-indicatoren 2019. Daarnaast is in de HDV een aparte diagnosegroep aangemaakt voor COVID-19 en zijn vanaf nu ook ongecodeerde opnamen beschikbaar in het instrument.

Lees dit artikel...

Registratiejaar 2019 LBZ afgesloten > Rapport LBZ-indicatoren verstuurd

Op 30 april is registratiejaar 2019 van de medische LBZ afgesloten. Ondanks de ontwikkelingen rond COVID-19 zijn de data sneller aangeleverd dan voorgaande jaren en is bovendien de kwaliteit van de aangeleverde bestanden gestegen. Op basis van deze data is onder andere het Rapport LBZ-indicatoren samengesteld, dat deze week is verstuurd naar de ziekenhuizen.

Lees dit artikel...

Rapportage opstart oncologische zorg

​De verwijzingen en behandelingen voor mensen met kanker zijn tijdens de corona-uitbraak minder hard teruggelopen dan voor andere diagnosen. Toch heeft de corona-uitbraak geleid tot 65.000 minder verwijzingen voor oncologische zorgvragen. Dat blijkt uit een rapportage van NZa, RIVM, SONCOS, DHD, ZorgDomein, IKNL en DICA.

Lees dit artikel...

In gesprek met... Rob en Kees over FHIR

Voor de reeks 'In gesprek met...' gaan DHD’ers vanuit hun eigen expertise de dialoog aan over een actueel onderwerp. In dit tweede artikel van de serie delen projectleider/consultant Rob Saathof en IT-manager Kees de Waard hun ervaringen met de nieuwe standaard FHIR voor het uitwisselen van informatie.

Lees dit artikel...

ICD-10 codeadviezen mei 2020 gepubliceerd

Vanaf vandaag zijn de ICD-10 codeadviezen van mei 2020 beschikbaar via deze pagina. Deze versie bevat acht nieuwe adviezen. Een overzicht van deze nieuwe adviezen en de wijzigingen vindt u op pagina 135 van het document 'Codeadviezen Expertgroep ICD-10 versie 20200501'. Graag maken wij u extra attent op codeadvies 1-5 COVID-19, dat met terugwerkende kracht is ingegaan per 1 januari 2020.

Lees dit artikel...

236 nieuwe SNOMED CT-koppelingen in Verrichtingenthesaurus

​Vrijdag 24 april is de nieuwe versie van de Verrichtingenthesaurus gepubliceerd. Voor versie 2.10 zijn 452 concepten gewijzigd, waaronder de toevoeging van 236 nieuwe SNOMED CT-koppelingen (in samenwerking met Nictiz) en 96 wijzigingen door een herziening op de verrichtingenlijst van Klinische genetica. De reguliere uitlevering van de Diagnosethesaurus is uitgesteld.

Lees dit artikel...

‘De HDV in 2025 is een HDV die…’

Vorige maand bespraken we tijdens een interactieve sessie met een groep gebruikers de (door)ontwikkelingen van de HDV. Samen schetsten we een toekomstbeeld van hoe het instrument er in 2025 zou moeten uitzien. Deze resultaten werden vertaald naar een aantal treffende visualisaties.

Lees dit artikel...

Ziekenhuizen leveren financiële LBZ-data versneld aan

​Op één na alle ziekenhuizen hebben versneld financiële LBZ-data over de eerste drie maanden van 2020 aangeleverd. Deze actie volgt uit een oproep van DHD namens de NZa, NVZ en NFU. De data worden gebruikt om inzicht te krijgen in de uitgestelde planbare urgente zorg voor patiënten zonder COVID-19.

Lees dit artikel...

Nieuwe ZOOM-rapportage verschenen

Vandaag is de nieuwste editie van ZOOM verschenen: een periodieke rapportage met kerncijfers over de macro-ontwikkelingen in de Nederlandse ziekenhuiszorg. De rapportage is door DHD gemaakt in opdracht van de NVZ en NFU.

Lees dit artikel...

De Datahub voor kwaliteitsregistraties

​Eind 2019 hebben het NVZ- en NFU-bestuur DHD de opdracht gegeven voor het inrichten van de Datahub voor kwaliteitsregistraties. Momenteel leveren ziekenhuizen de data voor kwaliteitsregistraties aan een groot aantal verschillende organisaties. Dit resulteert in inefficiënte processen, verlies van grip op de datastromen en hoge administratieve lasten en kosten. Op deze gebieden is veel winst te behalen.

Lees dit artikel...

Nieuw: analyseer uw wachttijden in het DHD-dashboard

​Sinds maandag 2 maart hebben gebruikers van het DHD-dashboard inzicht in de gemiddelde wachttijd per ziekenhuis. Het analyseren van de eigen wachttijden en die van ziekenhuizen in de regio geeft in aanvulling op de tools Marktaandelen en Verwijsgedrag huisartsen inzage in de marktpositie.

Lees dit artikel...

Hulp bij LBZ-jaarafsluiting 2019: inzicht in niet-gecodeerde opnamen

​Het LBZ-portaal is uitgebreid met een nieuwe indicator die medisch codeurs ondersteunt bij de jaarafsluiting van de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (medische data). Sinds februari kunnen gebruikers zien welke klinische opnamen en langdurige observaties niet-gecodeerd zijn aangeleverd, terwijl zij wel voldoen aan de definities van de NZa.

Lees dit artikel...

Diagnose- en Verrichtingenthesaurus gepubliceerd in uitleverformaat 4.1

Woensdag 26 februari zijn de nieuwe versies van de thesauri gepubliceerd in uitleverformaat 4.1. Voor beide thesauri zijn SNOMED CT-koppelingen toegevoegd. Daarnaast zijn twee termen opgenomen in de Diagnosethesaurus voor het 2019 novel coronavirus en is hiervoor ook de laatste versie van de ICD-10 (v15v) verwerkt met daarin de gewijzigde omschrijving van code U07.1: 2019-nCoV acute respiratoire ziekte.

Lees dit artikel...

Dashboard waardegedreven ketenzorg herseninfarct in gebruik

​In de regio Rotterdam werken diverse zorginstellingen samen om de zorg voor patiënten met een beroerte zo goed mogelijk te organiseren. Zij vormen samen de Rotterdam Stroke Service. Om de resultaten in de keten te volgen en de ketenzorg te verbeteren, heeft DHD in opdracht van de Rotterdam Stroke Service een dashboard ontwikkeld.

Lees dit artikel...

Verslag Kennissessie Verrichtingenthesaurus

Ervaringen delen en van elkaar leren, dat was de insteek tijdens de Kennissessie Verrichtingenthesaurus op 28 januari 2020. Gastheer Noordwest Ziekenhuisgroep ging drie maanden geleden als eerste ziekenhuis over op de Verrichtingenthesaurus. Hoe hebben ze dat aangepakt? Wat zijn de eerste ervaringen? Deze vragen werden door verschillende afdelingen beantwoord.

Lees dit artikel...

ICD-10 codeadviezen januari 2020 gepubliceerd

U kunt vanaf vandaag de ICD-10 codeadviezen van januari 2020 downloaden via deze pagina. Aan de bestaande ICD-10 codeadviezen zijn vijf nieuwe adviezen toegevoegd en vijf gewijzigd. Aan advies 0-2 is een lijst met minimaal te coderen comorbiditeiten en risicofactoren als bijlage toegevoegd. Verder is een aantal kleine tekstuele aanpassingen doorgevoerd. Een overzicht van de wijzigingen vindt u op pagina 129 van het document.

Lees dit artikel...

‘Ook van die ene patiënt kun je veel leren’

Landelijke themabijeenkomst kwaliteit van zorg: ‘Op zoek naar de verloren patiënt’

‘Op zoek naar de verloren patiënt’, dat was het thema van de Landelijke themabijeenkomst kwaliteit van zorg op 27 juni in Utrecht. Oftewel: hoe leer je van die patiënt die niet snel naar voren komt bij het bewaken van de kwaliteit van zorg? Vanuit een zonnig Castellum Hoge Woerd werd deze vraag op verschillende manieren benaderd.

Lees dit artikel...

‘Niet méér, maar effectievere data’

​Symposium ‘Op weg naar het nieuwe onderhandelen’ – 9 oktober 2018 – Utrecht

‘Het wordt een hete herfst.’ Door de ramen van het Muntgebouw Utrecht schijnt een warme oktoberzon naar binnen, maar dat is niet waar dagvoorzitter Jesper Rijpma (NVZ) op doelt. Waar hij het wél over heeft: de verhitte onderhandelingen tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars die volop in gang zijn.

Lees dit artikel...

Van indicatoren naar patiëntveiligheid: de reiservaringen

​Verslag landelijke themabijeenkomst Kwaliteit van zorg – 27 juni 2018 – Corpus Leiden

‘DHD bestaat tien jaar. Een discussie die in die tien jaar regelmatig terugkeerde, is of de HSMR een goede graadmeter is voor de kwaliteit van zorg. Moeten de LBZ-indicatoren je niet vooral aan het denken zetten? Is een afwijkende score niet vooral een mogelijke aanleiding voor dossieronderzoek?’ Aan het woord is Sezgin Cihangir (DHD), dagvoorzitter tijdens de landelijke themabijeenkomst Kwaliteit van zorg op 27 juni in Corpus Leiden. Het thema van de dag: een reis van indicatoren naar patiëntveiligheid.

Lees dit artikel...

‘En nu allemaal de handen uit de mouwen’

​Verslag symposium Verrichtingenthesaurus, 7 november 2017, Spoorwegmuseum Utrecht

‘Wie van jullie was aanwezig bij het symposium Diagnosethesaurus?’ Dagvoorzitter Gert-Jan van Boven, directeur van DHD, ziet de nodige handen omhooggaan in de theaterzaal van het Spoorwegmuseum Utrecht. Twee jaar na dat symposium staat de andere thesaurus op het programma: de Verrichtingenthesaurus, die vanaf december wordt uitgeleverd.

Lees dit artikel...

Heropnamenratio: een veelbelovende indicator

Verslag van de landelijke themabijeenkomst Heropnamen – 27 juni 2017 – Ouwehands Dierenpark Rhenen

‘We gaan het vandaag met u hebben over heropnamen…’ Een olifant schettert op de achtergrond. Een stokstaartje kijkt verschrikt om. Naast dit curieuze publiek worden zo’n 100 kwaliteitsadviseurs, medisch specialisten en codeurs welkom geheten bij de landelijke themabijeenkomst Heropnamen. De bijzondere locatie: Ouwehands Dierenpark Rhenen. Het onderwerp: de indicator Heropnamenratio. Ook spannend: de reuzenpanda’s Wu Wen en Xin Ya, die we ’s middags zullen bewonderen.

Lees dit artikel...

Terugblik op de landelijke themabijeenkomst HDV & dossieronderzoek (11 oktober 2016)

Op dinsdag 11 oktober 2016 kwamen ruim 110 deelnemers naar DHD in Utrecht om de landelijke themabijeenkomst HDV & dossieronderzoek bij te wonen. Het publiek – bestaande uit onder andere hoofden kwaliteit, adviseurs en stafmedewerkers kwaliteit, medisch specialisten, medisch codeurs, beleidsadviseurs en dossieronderzoekers – werd welkom geheten door dagvoorzitter Sezgin Cihangir (teammanager Expertise & Ondersteuning DHD).

Lees dit artikel...

‘Nooit meer patiëntendata bij elkaar schrapen’

Verslag symposium diagnosethesaurus, 24 september 2015

‘Heeft iemand van u thuis een partner die, toen u vanochtend zei dat u naar een symposium over de diagnosethesaurus ging, wist waar u het over had?’ Directeur Gert-Jan van Boven van DHD benadrukte in zijn welkomstwoord dat in de zaal een select gezelschap zat: dokters, medisch codeurs, administratieve en ICT-professionals, externe ondersteuners en DHD-mensen.

Lees dit artikel...