Bestuur & partners

​​​DHD is opgericht door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Beide organisaties zijn in het bestuur vertegenwoordigd.​​

​Bestuursleden namens de NVZ

Drs. J.G. den Hollander (voorzitter)

Voorzitter Raad van Bestuur Tergooiziekenhuizen

Mw. dr. M.J.A. Tasche, arts
Voorzitter Raad van Bestuur Franciscus Gasthuis & Vlietland


Bestuursleden namens de NFU

Prof. dr. A.G.J. van der Zee​
Vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMCG

C.J.H. Buren MBA RC
Lid Raad van Bestuur Radboudumc​​


Over onze partners

NVZ

De NVZ is de branchevereniging voor algemene ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland. De vereniging richt zich op de collectieve behartiging van de belangen van haar leden en ondersteunt hen in hun rol als zorgverlener, ondernemer en werkgever. De NVZ heeft als doel alle randvoorwaarden en waarborgen te creëren die haar leden nodig hebben om kwalitatief hoogwaardige en doelmatige medisch-specialistische zorg aan patiënten te verlenen. Voor de NVZ gaat het hierbij om zorg die in medisch opzicht tot het best mogelijke resultaat leidt.

Meer over de NVZ


NFU

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) vertegenwoordigt de acht samenwerkende umc’s in Nederland als belangenbehartiger en werkgever van ruim 65.000 mensen. De NFU bestaat sinds 2004 en komt voort uit de Vereniging Academische Ziekenhuizen (VAZ) die in 1989 werd opgericht. Het doel: ervoor zorgen dat instanties die beslissen over zorg, onderwijs en wetenschap in Nederland rekening houden met de bijzondere rol van de umc’s.

Meer over de NFU​​