Bestuur & partners

​​​DHD is in 2008 opgericht door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Beide organisaties zijn in het bestuur vertegenwoordigd.​​

​Bestuursleden namens de NVZ

Drs. L de Beukelaar
Voorzitter raad van bestuur Groene Hart Ziekenhuis

Drs. E. van der Meer
Voorzitter raad van bestuur BovenIJ ziekenhuis


Bestuursleden namens de NFU

Prof. dr. A.G.J. van der Zee​ (voorzitter)
Voorzitter raad van bestuur UMCG

Drs. J.C.E. Kursten
Lid raad van bestuur UMC Utrecht


Bestuursleden namens de Federatie Medisch Specialisten

Dr. S.C. Tromp
Neuroloog Leids Universitair Medisch Centrum  

Dr. I.J.A.M. Verberk-Jonkers
Internist-nefroloog en CMIO Maasstad Ziekenhuis


Over onze partners

NVZ

De NVZ is de branchevereniging voor algemene ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland. De vereniging richt zich op de collectieve behartiging van de belangen van haar leden en ondersteunt hen in hun rol als zorgverlener, ondernemer en werkgever. De NVZ heeft als doel alle randvoorwaarden en waarborgen te creëren die haar leden nodig hebben om kwalitatief hoogwaardige en doelmatige medisch-specialistische zorg aan patiënten te verlenen. Voor de NVZ gaat het hierbij om zorg die in medisch opzicht tot het best mogelijke resultaat leidt.

Meer over de NVZ


NFU

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) vertegenwoordigt de acht samenwerkende umc’s in Nederland als belangenbehartiger en werkgever van ruim 65.000 mensen. De NFU bestaat sinds 2004 en komt voort uit de Vereniging Academische Ziekenhuizen (VAZ) die in 1989 werd opgericht. Het doel: ervoor zorgen dat instanties die beslissen over zorg, onderwijs en wetenschap in Nederland rekening houden met de bijzondere rol van de umc’s.

Meer over de NFU​​


Federatie Medisch Specialisten

De Federatie Medisch Specialisten (Federatie) staat voor 23.000 toegewijde dokters in ziekenhuizen en instellingen. Dag in dag uit werken zij aan het leveren van de beste zorg aan de patiënten. De Federatie verenigt alle 32 specialismen, ondersteunt bij de uitoefening en ontwikkeling van het vak en spreekt met één krachtige stem in politiek en samenleving. 

Meer over de Federatie