Informatie voor de branche

Naast de producten en diensten die DHD voor de ziekenhuizen maakt, bieden we ook informatie voor de ziekenhuiszorgbranche aan. Onderstaand vindt u een overzicht van deze initiatieven.

Ziekenhuischeck.nl

Ziekenhuizen leveren via OmniQ kwaliteitsindicatoren aan voor de Transparantiekalender (Zorginstituut Nederland) en de Basisset MSZ (IGJ). DHD levert een deel van de gegevens door aan de NVZ voor publicatie op Ziekenhuischeck.nl. Deze vergelijkingssite wordt onder andere door artsen en ziekenhuizen gebruikt voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg.


ZOOM-rapportage

Sinds eind 2019 verschijnt elk kwartaal ZOOM. Dit is een rapportage met kerncijfers over de macro-ontwikkelingen in de Nederlandse ziekenhuiszorg. ZOOM wordt in opdracht van de NVZ en NFU gemaakt en is voor iedereen beschikbaar via onze website.


ROBIJN/Opaal

Met het project ROBIJN ondersteunen wij umc’s bij het maken van analyses rond de bekostiging van academische zorg op basis van de toelage die zij jaarlijks van het ministerie van VWS ontvangen. Dat doen we aan de hand van analyses en met de applicatie Opaal voor het kwantificeren van wetenschappelijke expertise.


NFU-inkooptarievenbenchmark

DHD heeft de NFU-inkooptarievenbenchmark voor inkooptarieven van medische hulpmiddelen in opdracht van de NFU beschikbaar gesteld. De benchmark draagt bij aan de doelstelling van het programma NFU-inkoopsamenwerking om gezamenlijke inkoop van umc’s significant te verhogen.


Kengetallen umc’s

Jaarlijks levert DHD kengetallen over de umc’s aan de NFU voor publicatie op haar website.


Onderbouwing van beleidsvraagstukken

Naast bovenstaande initiatieven ondersteunt DHD de branche bij losse verzoeken voor de ondersteuning van beleid. Zo leveren wij productiegegevens van de ziekenhuizen door aan het ministerie van VWS.