Partners

​​​​DHD is opgericht door de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medisch Centra (NFU). Wij werken nauw samen met beide organisaties om ziekenhuisdata zo optimaal en efficiënt mogelijk te verzamelen, te beheren en te bewerken.


NVZ

De NVZ is de branchevereniging voor algemene ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland. De vereniging richt zich op de collectieve behartiging van de belangen van haar leden en ondersteunt hen in hun rol als zorgverlener, ondernemer en werkgever. De NVZ heeft als doel om alle randvoorwaarden en waarborgen te creëren die haar leden nodig hebben om kwalitatief hoogwaardige en doelmatige medisch-specialistische zorg aan patiënten te verlenen. Voor de NVZ gaat het hierbij om zorg die in medisch opzicht tot het best mogelijke resultaat leidt.
NFU

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) vertegenwoordigt de acht samenwerkende UMC’s in Nederland, als belangenbehartiger en als werkgever van ruim 65.000 mensen. De NFU bestaat sinds 2004 en komt voort uit de Vereniging Academische Ziekenhuizen (VAZ) die in 1989 werd opgericht. Het doel: ervoor zorgen dat instanties die beslissen over zorg, onderwijs en wetenschap in Nederland rekening houden met de bijzondere rol van de UMC’s.