DHD-dashboard

Met het DHD-dashboard kunt u vergelijkingen maken tussen de bedrijfsvoering van uw ziekenhuis en andere ziekenhuizen op het gebied van contractafspraken, verkoopprijzen, zorgprofielen, marktinformatie en de kwaliteit van zorg. Ook kunt u via het DHD-dashboard de Geneesmiddelenmonitor benaderen en de status van uw data-aanleveringen controleren.

U krijgt de data – met name voor de LBZ – die uw ziekenhuis aanlevert bij DHD op verschillende manieren teruggekoppeld via het DHD-dashboard:


  • Financieel: De Verkoopprijzenbenchmark en Contractafsprakenbenchmark geven u informatie over de prijzen die uw ziekenhuis hanteert dan wel het percentage van de door uw ziekenhuis geleverde zorg die is vergoed door zorgverzekeraars. Deze informatie kunt u onder andere gebruiken voor onderhandelingen met zorgverzekeraars.
  • Markt: Marktaandelen kunnen u helpen bij het maken van strategische keuzes en het onderbouwen van business cases, zoals bij fusies, het openen van nieuwe locaties of het aannemen van specialisten. Met het instrument Verwijsgedrag huisartsen heeft u inzicht in het percentage verwijzingen van huisartsen naar uw ziekenhuis.
  • Productie: De Patiëntenmonitor helpt u bij het analyseren van trends in uw ziekenhuis en het volgen van de zorgvraagontwikkeling. Met de Zorgprofielenbenchmark kunt u per zorgproduct uw eigen ziekenhuis vergelijken met andere ziekenhuizen op het gebied van de verleende zorg. De Geneesmiddelenmonitor is een benchmarktool waarmee u uw beleid met betrekking tot dure geneesmiddelen in uw ziekenhuis kunt sturen.
  • Kwaliteit: Voor het monitoren van de LBZ-indicatoren HSMR, OLO en Heropnamenratio kunt u gebruikmaken van het onderdeel kwaliteit in het DHD-dashboard.
  • Aanlevering: In het DHD-dashboard kunt u de status van uw data-aanleveringen controleren. Het is belangrijk dat de data volledig, juist en tijdig worden aangeleverd.


Drie analyseniveaus

U kunt de informatie uit het DHD-dashboard op drie manieren analyseren:

  1. Voor een snel beeld kunt u gebruikmaken van visualisaties en interactieve kaarten.
  2. Wilt u dieper ingaan op een onderwerp, dan kunt u gebruikmaken van verschillende analysetools.
  3. U kunt de achterliggende datasets downloaden voor het maken van eigen analyses.


'Het DHD-dashboard bevat data van heel veel ziekenhuizen. Hierdoor zijn de benchmarks representatief'

Roger Smeets, sales advisor Maastricht UMC+


Hoe haal ik meer uit het DHD-dashboard?

DHD helpt u graag bij het zo goed mogelijk benutten van onze informatieproducten. Tijdens de workshop DHD-dashboard leert u aan de hand van de data van uw eigen ziekenhuis welke mogelijkheden het dashboard biedt. De workshop wordt zowel bij open inschrijving als in-company gegeven.


Toegang tot het DHD-dashboard

U vindt het DHD-dashboard via https://dashboard.dhd.nl. Ziekenhuizen die zijn aangesloten bij de NVZ of NFU kunnen eenvoudig toegang krijgen. U kunt een account aanvragen via de lokaal beheerder in uw ziekenhuis. Weet u niet wie dit is? Neem dan contact met ons op.