DHD-dashboard

Met het DHD-dashboard kunt u vergelijkingen maken tussen uw ziekenhuis en andere ziekenhuizen op het gebied van contractafspraken, verkoopprijzen, zorgprofielen, marktinformatie en de kwaliteit van zorg. Ook kunt u via het DHD-dashboard de Geneesmiddelenmonitor benaderen.

U krijgt de data – met name voor de LBZ – die uw ziekenhuis aanlevert bij DHD op verschillende manieren teruggekoppeld via het DHD-dashboard:


  • Financieel: De Verkoopprijzenbenchmark en Contractafsprakenmonitor geven u informatie over de prijzen die uw ziekenhuis hanteert dan wel het percentage van de door uw ziekenhuis geleverde zorg die is vergoed door zorgverzekeraars. Deze informatie kunt u onder andere gebruiken voor onderhandelingen met zorgverzekeraars.
  • Markt: Informatie over uw marktaandeel helpt u bij het maken van strategische keuzes en het onderbouwen van businesscases, zoals bij fusies, het openen van nieuwe locaties of het aannemen van specialisten. Met Verwijsgedrag huisartsen heeft u inzicht in het percentage verwijzingen van huisartsen naar uw ziekenhuis.
  • Productie: De Patiëntenmonitor helpt u bij het analyseren van trends in uw ziekenhuis en het volgen van de zorgvraagontwikkeling. Met de Zorgprofielenbenchmark kunt u per zorgproduct uw eigen ziekenhuis vergelijken met andere ziekenhuizen op het gebied van de verleende zorg. De Geneesmiddelenmonitor is een benchmarktool waarmee u uw beleid met betrekking tot dure geneesmiddelen kunt sturen. Met de Monitor digitale zorg kan worden gemonitord welk deel van de consulten digitaal is gevoerd in vergelijking met andere ziekenhuizen.
  • Kwaliteit: Voor het monitoren van de LBZ-indicatoren HSMR, OLO en Heropnamenratio kunt u gebruikmaken van de Monitor LBZ-indicatoren.


Drie analyseniveaus

U kunt de informatie uit het DHD-dashboard op drie manieren analyseren:

  1. Voor een snel beeld kunt u gebruikmaken van visualisaties en interactieve kaarten.
  2. Wilt u dieper ingaan op een onderwerp, dan kunt u gebruikmaken van verschillende analysetools.
  3. U kunt de achterliggende datasets downloaden voor het maken van eigen analyses.


'Het DHD-dashboard bevat data van heel veel ziekenhuizen. Hierdoor zijn de benchmarks representatief'

Roger Smeets, sales advisor Maastricht UMC+


Hoe haal ik meer uit het DHD-dashboard?

DHD helpt u graag bij het zo goed mogelijk benutten van onze informatieproducten. Tijdens de Workshop Bedrijfsvoering & financiën leert u aan de hand van de data van uw eigen ziekenhuis welke mogelijkheden het dashboard biedt. De workshop wordt zowel bij open inschrijving als incompany gegeven.


Toegang tot het DHD-dashboard

U vindt het DHD-dashboard via https://dashboard.dhd.nl. Ziekenhuizen die zijn aangesloten bij de NVZ of NFU kunnen eenvoudig toegang krijgen.