Verkoopprijzenbenchmark

Met de Verkoopprijzenbenchmark in het DHD-dashboard kunt u de prijzen die uw ziekenhuis hanteert, vergelijken met andere ziekenhuizen. Dit levert inzichten op die u kunt gebruiken ter onderbouwing van onderhandelingen met zorgverzekeraars.

In de benchmark kan onderscheid worden gemaakt tussen onder andere DBC-zorgproducten, los declarabele zorgactiviteiten en zorgproductgroepen. Daarnaast kunt u voor een uitgebreide analyse van de verkoopprijzen het achterliggende databestand downloaden.

Verkoopprijzenbenchmark-groepsniveau.png


Drie analyseniveaus

U kunt de informatie uit de Verkoopprijzenbenchmark op drie manieren analyseren:

 1. U kunt uw verkoopprijzen op productniveau vergelijken met andere ziekenhuizen. Dit kan zowel voor DBC-zorgproducten als los declarabele zorgactiviteiten.
 2. U kunt uw verkoopprijzen op productgroepniveau vergelijken met andere ziekenhuizen. Dit kan voor:
     - alle DBC-zorgproducten binnen een zorgproductgroep
     - alle los declarabele zorgactiviteiten binnen een zorgprofielklasse
     - alle producten binnen een productsoort
     - alle DBC-zorgproducten en los declarabele zorgactiviteiten samen
 3. U kunt de achterliggende datasets downloaden voor het maken van eigen analyses.


'Bij onderhandelingen met zorgverzekeraars hebben zij niet langer een informatievoorsprong op het gebied van het prijsniveau van de zorg'

Roger Smeets, sales advisor Maastricht UMC+


Toegang tot de Verkoopprijzenbenchmark

U vindt de Verkooprijzenbenchmark onder het kopje ‘Financieel’ in het DHD-dashboard: https://dashboard.dhd.nl. Ziekenhuizen die zijn aangesloten bij de NVZ of NFU kunnen eenvoudig toegang krijgen. U kunt een account aanvragen via de lokaal beheerder in uw ziekenhuis. Weet u niet wie dit is? Neem dan contact met ons op.


Aanvullende informatie in het DHD-dashboard


DHD-dashboard.jpg


Naast de Verkoopprijzenbenchmark vindt u in het DHD-dashboard ook de Contractafsprakenbenchmark, informatie over uw marktaandelen, het instrument Verwijsgedrag huisartsen, de Patiëntenmonitor, de Zorgprofielenbenchmark en de Geneesmiddelenmonitor. Daarnaast kunt u in het dashboard de LBZ-indicatoren analyseren en de status van uw data-aanleveringen controleren.