Programma Biosimilars op Maat (BOM)

Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) heeft in samenwerking met de Initiatiefgroep Biosimilars Nederland (IBN), met subsidie van VWS, het programma Implementatie Biosimilars op Maat in ziekenhuizen (BOM) ontwikkeld. Dit programma ondersteunt ziekenhuizen en UMC’s bij lokale vraagstukken op het gebied van beleid en implementatie van biosimilars. Denk hierbij aan het creëren van meer draagvlak bij voorschrijvers, communicatie richting patiënten en aspecten rondom keuzes bij de inkoop.

Binnen het BOM-programma is de Geneesmiddelenmonitor een van de middelen die inzicht bieden bij deze lokale vraagstukken. In de monitor is het mogelijk om dieper in te zoomen op de dure geneesmiddelen waarvoor biosimilars op de markt zijn. Met de informatie uit de Geneesmiddelenmonitor kunnen ziekenhuizen bijvoorbeeld de keuze onderbouwen om wel of niet op een biosimilar over te stappen. 

biosimilars.PNG

Praktische samenwerking

Om de toepassing voor gebruikers verder te vergroten, staat in de samenwerking tussen het IVM en DHD de doorontwikkeling en het praktisch gebruik van de Geneesmiddelenmonitor centraal. Dit najaar komt bijvoorbeeld een nieuwe benchmark met informatie over start- en switchgedrag beschikbaar, waarin ziekenhuizen onder andere kunnen zien of patiënten geswitcht zijn naar biosimilars en of dit overeenkomt met of afwijkt van hun peergroup. 

Via de werkgroep Geneesmiddelenmonitor wordt de samenwerking verder vormgegeven. Wij houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. 


Aan de slag met de Geneesmiddelenmonitor

De Geneesmiddelenmonitor is beschikbaar voor alle medewerkers van ziekenhuizen die zijn aangesloten bij de NVZ en NFU. Op deze pagina leest u hoe u eenvoudig toegang kunt aanvragen. Het IVM kan u vervolgens ondersteunen bij het duiden van uw analyses en het terugkoppelen van de resultaten naar bestuurders, voorschrijvers, financials en andere stakeholders binnen het ziekenhuis. 


Meer informatie 

Op deze pagina vindt u meer informatie over de Geneesmiddelenmonitor. Ook kunt u de brochure Geneesmiddelenmonitor downloaden

Informatie over het BOM-programma vindt u op www.biosimilar.nl. Voor hulp bij duiding kunt u een e-mail sturen naar het IVM via bom@medicijngebruik.nl of contact opnemen met de projectleider BOM Hans de Vos Burchart via h.vosburchart@medicijngebruik.nl of 0623790349.