HSMR-rapport

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Met de Hospital Standardised Mortality Ratio (HSMR) wordt ingeschat of in een ziekenhuis meer of minder sterfte plaatsvindt dan wat zou mogen worden verwacht op basis van de landelijke cijfers. Deze inschatting wordt gemaakt door de werkelijke sterfte af te zetten tegen de verwachte sterfte voor verschillende diagnosegroepen.​

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent jaarlijks, in opdracht van DHD, de HSMR-cijfers voor ziekenhuizen en maakt hier voor elk ziekenhuis een rapport van. Dit gebeurt op basis van de data die door ziekenhuizen zijn aangeleverd in het kader van de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ). Om tot een HSMR-cijfer te kunnen komen, moeten de data aan een aantal strikte eisen voldoen.

Het HSMR-rapport gaat uitgebreid in op de uitkomsten van uw ziekenhuis en de verschillende aspecten van de HSMR. Het bevat ook een verdieping naar diagnosegroepen en patiëntcategorieën. Bovendien kijkt het rapport enkele jaren terug.

 

Evalueren van de zorg

Het rapport maakt het voor ziekenhuizen mogelijk om de geleverde zorg zelf te evalueren en verbetermogelijkheden in het zorgproces aan te wijzen. Daarnaast kunnen ziekenhuizen de eigen uitkomsten vergelijken met landelijke cijfers en deze eventueel zichtbaar maken in Ziekenhuischeck.nl van de NVZ, aan de toezichthouders en aan de zorgverzekeraars. Met het rapport kunt u ook bijdragen aan een hogere transparantie van uw ziekenhuis en voldoen aan de wettelijke verplichting om de HSMR-cijfers openbaar te maken.​

 

Beschikbaarheid

Het HSMR-rapport is elk jaar eind september beschikbaar. Het wordt per post aangeboden aan de raden van bestuur. Daarnaast is het rapport, samen met de onderliggende microbestanden, te downloaden via Mijn DHD​. De personen die hiertoe zijn geautoriseerd, worden hier per e-mail op geattendeerd.