Spiegelinformatie Kwaliteitsindicatoren (SKI)

​​​​​​​Spiegelinformatie Kwaliteitsindicatoren (SKI) is een online product voor het benchmarken van de zorginhoudelijke indicatoren die door zorginstellingen via OmniQ zijn aangeleverd aan Zorginstituut Nederland, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Revalidatie Nederland. U ziet de resultaten van uw zorginstelling in vergelijking met andere instellingen. Daarmee verbetert de tool de informatiepositie van uw zorginstelling en helpt het verbeterpunten te signaleren.​

In SKI kunt u voor uw zorginstelling en een vergelijkingsgroep de gemiddelden en spreiding zien van de zorginhoudelijke indicatoren uit de Transparantiekalender van Zorginstituut Nederland, de Basisset MSZ van IGJ en de interne set van Revalidatie Nederland.

SKI voorbeeld cataract.png

In SKI zijn uitgebreide benchmarkmogelijkheden opgenomen. Zo kunt u de indicatoren van uw zorginstelling vergelijken met verschillende typen zorginstellingen (SAZ, STZ, umc, ZBC, revalidatie, categoraal en ongebonden). Daarnaast heeft u de keuze om specifieke andere instellingen te selecteren voor een vergelijking en kunt u eigen referentiegroepen samenstellen, bijvoorbeeld met zorginstellingen uit de regio.

SKI is op verzoek van de NVZ en NFU ontwikkeld om te voldoen aan de vraag die ontstond toen het programmabureau Zichtbare Zorg stopte met het aanbieden van uitgebreide spiegelrapportages. De samenwerking omtrent SKI is in de loop der jaren uitgebreid met andere partijen. Zo is de tool  aangevuld met indicatoren en data specifiek voor Revalidatiecentra Nederland en de Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN).


Zelf aan de slag

SKI is vrij toegankelijk voor iedereen met een DHD-account. Voor de ziekenhuizen geldt dat een account kan worden aangevraagd bij de lokaal beheerders in uw ziekenhuis. Weet u niet wie dit zijn? Neem dan contact met ons op. Medewerkers van klinieken die lid zijn van ZKN, kunnen via ZKN een account voor SKI aanvragen. Dit gebeurt middels een aanmeldformulier. 

De tool is te bereiken via https://ski.dhd.nl.