Contractafsprakenmonitor

​Met de Contractafsprakenmonitor kunt u het percentage van de door uw ziekenhuis geleverde zorg die is vergoed door de zorgverzekeraars vergelijken met andere algemene, academische en topklinische ziekenhuizen. Deze informatie kunt u onder andere gebruiken voor onderhandelingen met zorgverzekeraars.

De Contractafsprakenmonitor is samengesteld op basis van een schriftelijke enquête onder ziekenhuizen naar de (verwachte) hoogte van de gefactureerde omzet, voor en na het toepassen van de contractafspraken met de zorgverzekeraars. De enquête dient als input voor de ZOOM-rapportage.

Contractafsprakenmonitor.png

Hierbij kunt u kiezen uit twee analyseniveaus. De bruto en netto omzet geven de productiewaarde van de DBC-zorgproducten en los declarabele verrichtingen weer conform de schadelastmethode en de trendweergave geeft een overzicht van de netto omzet als percentage van de bruto omzet over de jaren.


Toegang tot de Contractafsprakenmonitor

U vindt de Contractafsprakenmonitor onder het kopje Financieel in het DHD-dashboard: https://dashboard.dhd.nl. Ziekenhuizen die zijn aangesloten bij de NVZ of NFU kunnen eenvoudig en zonder meerkosten toegang krijgen.


Aanvullende informatie in het DHD-dashboard
Naast de Contractafsprakenmonitor vindt u in het DHD-dashboard ook de Verkoopprijzenbenchmark, informatie over uw marktaandelen, Verwijsgedrag huisartsen, de Patiëntenmonitor, de Zorgprofielenbenchmark, de Geneesmiddelenmonitor en de Monitor digitale zorg. Daarnaast kunt u in het dashboard de LBZ-indicatoren analyseren.