CRAMP

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​CRAMP staat voor Computer Registry of All Myopathies and Polyneuropathies en is een landelijke database die wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten faciliteert. De database wordt gevuld met diagnosegegevens die vastgelegd worden via de Diagnosethesaurus en aan DHD worden aangeleverd via de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ). CRAMP is ontwikkeld in opdracht van het Prinses Beatrix Spierfonds. ​​​

Wat kunt u ermee?

Het aantal patiënten met een spierziekte in Nederland is relatief beperkt. Met CRAMP is het mogelijk om inzicht te krijgen in deze specifieke patiëntenpopulatie en de patiënten te traceren. De landelijke database biedt hiermee een basis voor wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten en ondersteunt medisch specialisten bij het verbeteren van de zorg en behandeling van patiënten met een spierziekte. 

In CRAMP heeft u de beschikking over: 

  • grafieken met benchmarkinformatie betreffende de aantallen patiënten met een spierziekte (diverse filters mogelijk);

  • een kaart van Nederland met aantallen patiënten per gemeente; 

  • een tool om zelf analyses te maken met behulp van een groot aantal filters, zoals leeftijd, geslacht en diagnose.

Doordat de databank wordt gevuld vanuit de LBZ is de landelijke dekking geborgd. Bovendien zijn ​de spierziekten uit CRAMP opgenomen in de Diagnosethesaurus, waardoor er geen extra registratielast ontstaat.

 

Voor wie is het bedoeld?

Voor medisch specialisten (met name neurologen) die patiënten met spierziekten behandelen en onderzoek doen naar deze patiëntengroep.

Beschikbaarheid

CRAMP is voor alle ziekenhuizen beschikbaar via cramp.dhd.nl​. De raad van bestuur van uw ziekenhuis kan een lokaal beheerder voor CRAMP aanstellen, die vervolgens andere ziekenhuismedewerkers kan autoriseren voor het gebruik van CRAMP.