CRAMP

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​CRAMP (Computer Registry of All Myopathies and Polyneuropathies) is een landelijke database die wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten faciliteert. De database wordt gevuld met diagnosegegevens die worden vastgelegd via de Diagnosethesaurus en aan DHD worden aangeleverd via de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ). CRAMP is ontwikkeld in opdracht van het Spierziekten Centrum Nederland.

Het aantal patiënten met een spierziekte in Nederland is relatief beperkt. Met CRAMP krijgt u inzicht in deze specifieke patiëntenpopulatie en kunt u de patiënten traceren. De landelijke database biedt hiermee een basis voor wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten en ondersteunt medisch specialisten bij het verbeteren van de zorg en behandeling van patiënten met een spierziekte. 

In CRAMP heeft u de beschikking over: 

  • grafieken met benchmarkinformatie betreffende de aantallen patiënten met een spierziekte;
  • een kaart van Nederland met aantallen patiënten per gemeente; 
  • een tool om zelf analyses te maken met behulp van een groot aantal filters, zoals leeftijd, geslacht en diagnose.

Doordat de databank wordt gevuld vanuit de LBZ is de landelijke dekking geborgd. Bovendien zijn ​de spierziekten uit CRAMP opgenomen in de Diagnosethesaurus, waardoor er geen extra registratielast ontstaat voor de medisch specialist.


'Door een koppeling van CRAMP met de Diagnosethesaurus en de LBZ wordt onderzoek veel representatiever dan voorheen'

Jan Verschuuren, bijzonder hoogleraar neuromusculaire ziekten LUMC


Toegang tot CRAMP

Ziekenhuizen die zijn aangesloten bij de NVZ of NFU kunnen eenvoudig toegang krijgen tot CRAMP. Kijk hier voor meer informatie.