Datahub-portaal

​Via het Datahub-portaal kunnen de data-aanleveringen worden gevolgd voor de diverse kwaliteitsregistraties die op de Datahub zijn aangesloten. Deze informatie is relevant voor medewerkers van zorginstellingen die betrokken zijn bij de aanlevering en monitoring van data.

In 2021 zijn de eerste kwaliteitsregistraties aangesloten op de Datahub. Medewerkers van zorginstellingen kunnen de aanleveringen aan de betreffende registraties op één centrale plek volgen en doen: het Datahub-portaal.


Aan de hand van een aantal overzichtelijke tabellen wordt onder meer de volgende informatie teruggekoppeld over de diverse registraties:

  • Overzicht van alle aanleveringen door uw zorginstelling, met de mogelijkheid om in te zoomen op detailinformatie
  • Verwachte aanleveringen voor uw zorginstelling
  • Missende aanleveringen waarvan de deadline is verstreken
  • Foute of incomplete aanleveringen waarvoor acties benodigd zijn

Daarnaast kunnen de data rechtstreeks via het portaal worden aangeleverd.


Meer informatie

Geautoriseerde gebruikers bereiken het Datahub-portaal via https://datahub.dhd.nl. Algemene informatie over de Datahub staat op deze pagina en meer informatie over specifieke kwaliteitsregistraties (zoals Cataract of DQRA) op de pagina Producten & diensten.