Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Elk jaar worden door ​ziekenhuizen en UMC's grote hoeveelheden data aan DHD aan​geleverd. Deels vanwege een wettelijke verplichting, deels omdat het afgesproken is binnen de brancheorganisaties. DHD zorgt ervoor dat het aanleveren van deze data zorgvuldig verloopt, met zo min mogelijk extra administratieve last en zo veel mogelijk ondersteuning voor de ziekenhuizen en UMC's. 

De Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen (EJZ) is een jaarlijkse uitvraag onder ziekenhuizen en UMC's naar zorgaanbod, productie, personeel en kosten. De resultaten worden gebruikt voor beleidsontwikkeling, planning, advisering en statistische publicaties, zowel op landelijk als op instellingsniveau. DHD verzorgt de dataverzameling voor de EJZ​. Met ingang van 2018 vindt dit plaats via OmniQ.

 

Variabelen

De EJZ bevat een verschillende vragenlijst voor de ziekenhuizen en UMC’s. In de vragenlijst wordt onder meer gevraagd naar personeelssterkte en salariskosten naar functie, medisch specialisten, bijzondere medische functies en specifieke functies. Jaarlijks worden de gegevens van het voorgaande jaar verzameld en vervolgens vastgelegd in de databank. DHD beheert deze dataverzameling namens de NVZ en NFU. Lidinstellingen van de NVZ zijn, zoals statutair vastgelegd, verplicht tot deelname.​

 

Gebruik

Op basis van de resultaten uit de enquête wordt jaarlijks de Rapportage Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen gepubliceerd, die wordt gebruikt door de brancheorganisaties, ziekenhuizen en UMC's. 


Beschikbaarheid

Begin 2018 ontvangen gemachtigde gebruikers een uitnodiging om de Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen in te vullen. Hiervoor wordt sinds 2018 het portaal OmniQ gebruikt. Meer informatie over OmniQ vindt u in de gebruikershandleiding (onder het menu-item 'Handleidingen').