Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen

De Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen (EJZ) is een jaarlijkse uitvraag onder umc's naar zorgaanbod, productie, personeel en kosten. De resultaten worden gebruikt voor beleidsontwikkeling, planning, advisering en statistische publicaties, zowel op landelijk als op instellingsniveau. DHD verzorgt de dataverzameling voor de EJZ via OmniQ.

In de EJZ wordt onder meer gevraagd naar personeelssterkte en salariskosten, medisch specialisten, bijzondere medische functies en specifieke functies. Jaarlijks worden de gegevens van het voorgaande jaar verzameld en vervolgens vastgelegd in de databank. DHD beheert deze dataverzameling namens de NFU. 

Jaarlijks ontvangen gemachtigde gebruikers een uitnodiging om de Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen in te vullen. Hiervoor wordt het portaal OmniQ gebruikt. Meer informatie over OmniQ vindt u in de gebruikershandleiding (onder het menu-item 'Handleidingen').

Op basis van de resultaten uit de enquête werd jaarlijks de Rapportage Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen gepubliceerd voor de brancheorganisaties, ziekenhuizen en umc's. In het archief vindt u de rapportages tot en met registratiejaar 2017.