Loonkostengegevens

Jaarlijks worden de loonkostengegevens uit de salarisadministratie van algemene en categorale ziekenhuizen geregistreerd. Dat gebeurt ter ondersteuning van beleid(sontwikkeling) en arbeidsmarktonderzoek voor gebruik in het kader van de CAO-onderhandelingen die de NVZ voert.

 Bij de registratie van loonkostengegevens worden onder meer brutoloon, sociale lasten, salarisschaal, inpassing, functie, parttime-factor en persoonskenmerken vastgelegd.