Loonkostengegevens

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Elk jaar worden door ​ziekenhuizen en UMC's grote hoeveelheden data aan DHD aan​geleverd. Deels vanwege een wettelijke verplichting, deels omdat het afgesproken is binnen de brancheorganisaties. DHD zorgt ervoor dat het aanleveren van deze data zorgvuldig verloopt, met zo min mogelijk extra administratieve last en zo veel mogelijk ondersteuning voor de ziekenhuizen en UMC's. ​

Jaarlijks worden de loonkostengegevens uit de salarisadministratie van algemene en categorale ziekenhuizen geregistreerd. Dat gebeurt ter ondersteuning van beleid(sontwikkeling) en arbeidsmarktonderzoek voor gebruik in het kader van de CAO-onderhandelingen die de NVZ voert.

 

Variabelen

Bij de registratie van loonkostengegevens worden onder meer brutoloon, sociale lasten, salarisschaal, inpassing, functie, parttime-factor en persoonskenmerken vastgelegd.