Contractafsprakenbenchmark

​Met de Contractafsprakenbenchmark in het DHD-dashboard kunt u het percentage van de door uw ziekenhuis geleverde zorg die is vergoed door de zorgverzekeraars vergelijken met andere algemene, academische en topklinische ziekenhuizen. Deze informatie kunt u onder andere gebruiken voor onderhandelingen met zorgverzekeraars.

De Contractafsprakenbenchmark is samengesteld op basis van een schriftelijke enquête onder ziekenhuizen naar de (verwachte) hoogte van de gefactureerde omzet, voor en na het toepassen van de contractafspraken met de zorgverzekeraars. De enquête dient als input voor het Rapport Kostenontwikkeling Ziekenhuiszorg.

Contractafsprakenmonitor.png

Hierbii kunt u kiezen uit twee analyseniveaus. De bruto en netto omzet geven de productiewaarde van de DBC-zorgproducten en los declarabele verrichtingen weer conform de schadelastmethode en de trendweergave geeft een overzicht van de netto omzet als percentage van de bruto omzet over de jaren.


Toegang tot de Contractafsprakenbenchmark

U vindt de Contractafsprakenbenchmark onder het kopje ‘Financieel’ in het DHD-dashboard: https://dashboard.dhd.nl. Ziekenhuizen die zijn aangesloten bij de NVZ of NFU kunnen eenvoudig toegang krijgen. U kunt een account aanvragen via de lokaal beheerder in uw ziekenhuis. Weet u niet wie dit is? Neem dan contact met ons op.


Aanvullende informatie in het DHD-dashboard


DHD-dashboard.jpg


Naast de Contractafsprakenbenchmark vindt u in het DHD-dashboard ook de Verkoopprijzenbenchmark, informatie over uw marktaandelen, het instrument Verwijsgedrag huisartsen, de Patiëntenmonitor, de Zorgprofielenbenchmark en de Geneesmiddelenmonitor. Daarnaast kunt u in het dashboard de LBZ-indicatoren analyseren en de status van uw data-aanleveringen controleren.