Patiëntenmonitor

De Patiëntenmonitor helpt u bij het analyseren van trends in de productie van uw ziekenhuis en het volgen van de zorgvraagontwikkeling. Neemt het aantal dagopnamen in uw ziekenhuis toe of af? En om welk type patiënten gaat het dan precies? Is de gemiddelde leeftijd van uw patiënten door de jaren heen toegenomen? Gaat het om een landelijke of regionale trend, of is het alleen in uw ziekenhuis van toepassing?

Met de Patiëntenmonitor krijgt u inzicht in de geleverde productie voor de jaren 2015-2018. Hiervoor kunt u de productieparameters eerste-polikliniekbezoek, herhaal-polikliniekbezoek, belconsult, screen-to-screenconsult, dagopname, klinische opname, aantal verrichtingen en het aantal unieke patiënten gebruiken. Vervolgens kunt u uw patiëntengroep analyseren op leeftijd, geslacht, SES, herkomst, bestemming en diagnosegroep. Ook kunt u op zorgactiviteitniveau trends signaleren met de uitgebreide analysetool.Twee analyseniveaus

U kunt de Patiëntenmonitor in het DHD-dashboard op twee manieren gebruiken:

  1. Voor een snel beeld kunt u gebruikmaken van de visualisatie. Hierbij kunt u onder andere per jaar, specialisme, en patiëntkenmerk overzichten samenstellen.
  2. U kunt de achterliggende datasets downloaden voor het maken van eigen analyses.


Toegang tot de Patiëntenmonitor

U vindt de Patiëntenmonitor onder het kopje ‘Productie’ in het DHD-dashboard: https://dashboard.dhd.nl. Ziekenhuizen die zijn aangesloten bij de NVZ of NFU kunnen eenvoudig toegang krijgen. U kunt een account aanvragen via de lokaal beheerder in uw ziekenhuis. Weet u niet wie dit is? Neem dan contact met ons op.


Aanvullende informatie in het DHD-dashboard


DHD-dashboard.jpg


Naast de Patiëntenmonitor vindt u in het DHD-dashboard ook de Verkoopprijzenbenchmark, de Contractafsprakenbenchmark, informatie over uw marktaandelen, het instrument Verwijsgedrag huisartsen, de Zorgprofielenbenchmark en de Geneesmiddelenmonitor. Daarnaast kunt u in het dashboard de LBZ-indicatoren analyseren en de status van uw data-aanleveringen controleren.