Doorontwikkeling Diagnosethesaurus

​​​​​​​​​​​​​​​​​De Diagnosethesaurus blijft in ontwikkeling: via wijzigingsverzoeken van ziekenhuizen en wetenschappelijke verenigingen en aan de hand van de jaaragenda voor doorontwikkeling. Hieronder vindt u de doorontwikkelagenda voor 2017.

De doorontwikkeling van de Diagnosethesaurus wordt gestuurd vanuit de stuurgroep Registratiestandaarden (in oprichting). De behoeften en wensen bij ziekenhuizen, wetenschappelijke verenigingen en ZIS-/EPD-leveranciers zijn in het vierde kwartaal van 2016 geïnventariseerd en geprioriteerd, in overleg met de klankbordgroep Registratiestandaarden.

De acties die in 2017 opgepakt worden, zijn:

  • Kwaliteitscontrole op de synoniemen: gecontroleerd wordt of de betekenis van de voorkeursterm en het synoniem exact gelijk zijn. Zo niet, dan wordt het synoniem aangepast.

  • Meer consistentie in de afleidingen naar ICD-10: concepten met meervoudige ICD-10 afleidingen worden gereviewd. Tevens wordt de morfologiecodering aangevuld.

  • Meer consistentie in de terminologie van diagnosen.  

  • Verrijking van de inhoud van de Diagnosethesaurus met metadata over lateraliteit van diagnosen. Deze metadata maakt het mogelijk om in de EPD-software al dan niet af te dwingen dat de eindgebruiker invoert of de diagnose rechts, links dan wel beiderzijds is. 

  • Verkenning van het potentieel van de Diagnose- en de Verrichtingenthesaurus voor ondersteuning van de complicatieregistratie door artsen.