Evaluatie Diagnosethesaurus na 1 jaar gebruik

​​​​​​​​De Diagnosethesaurus is sinds mei 2015 in gebruik en wordt door meer dan de helft van de ziekenhuizen gebruikt. Om richting te geven aan de doorontwikkeling is de Diagnosethesaurus in mei 2016, een jaar na de initiële oplevering, geëvalueerd met gebruikers.

​Een belangrijke conclusie uit de evaluatiebijeenkomst is dat de Diagnosethesaurus werkt zoals bedoeld. Wel zijn er nog verbeterpunten op het gebied van de inhoud, de wijze van implementatie en het gebruik in de ziekenhuizen. In het realiseren van deze verbeterpunten hebben zowel ziekenhuizen, EPD-leveranciers als DHD een eigen aandeel.


DHD heeft in 2016 de volgende acties in gang gezet:

  • Verkorten van de doorlooptijden van de wijzigingsverzoeken

  • Minimaliseren van het aantal @DBC’s

  • Completeren en valideren van de SNOMED CT-koppelingen (samen met Nictiz)


De acties die in 2017 zijn/worden opgepakt​:

  • Kwaliteitscontrole op de synoniemen: gecontroleerd wordt of de betekenis van de voorkeursterm en het synoniem exact gelijk zijn. Zo niet, dan wordt het synoniem aangepast.

  • Meer consistentie in de afleidingen naar ICD-10: concepten met meervoudige ICD-10 afleidingen worden gereviewd. Tevens wordt de morfologiecodering aangevuld.

  • Meer consistentie in de terminologie van diagnosen.

  • Verrijking van de inhoud van de Diagnosethesaurus met metadata over lateraliteit van diagnosen. Deze metadata maken het mogelijk om in de EPD-software al dan niet af te dwingen dat de eindgebruiker invoert of de diagnose rechts, links dan wel beiderzijds is.

  • Verkenning van het potentieel van de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus voor ondersteuning van de complicatieregistratie door artsen.


Bekijk hier het evaluatierapport en alle actiepunten.