Inhoudelijke richtlijnen Diagnosethesaurus

​​​​​​​​​​​​​​DHD heeft richtlijnen opgesteld voor de Diagnosethesaurus. Deze richtlijnen vormen de basis voor het beheer en de doorontwikkeling van de Diagnosethesaurus, bijvoorbeeld met betrekking tot het behandelen van wijzigingsverzoeken.

Ziekenhuizen kunnen concepten voor diagnosen aanleveren via een wijzigingsverzoek voor opname in de Diagnosethesaurus. Deze verzoeken moeten voldoen aan een aantal richtlijnen voordat ze kunnen worden opgenomen. Denk hierbij aan richtlijnen rondom het formuleren van termen, koppelingen met SNOMED CT en het gebruik van afkortingen.

In onderstaand document vindt u de richtlijnen voor de Diagnosethesaurus.​

Inhoudelijke richtlijnen Diagnosethesaurus versie 2.2.pdf


Voor wie is het bedoeld?

De richtlijnen zijn bedoeld voor de geautoriseerde contactpersonen binnen ziekenhuizen die zich bezighouden met de Diagnosethesaurus.


Wat kunt u ermee?

Met deze richtlijnen kunt u rekening houden bij het indienen van wijzigingsverzoeken voor de Diagnosethesaurus.


Beschikbaarheid

Bovenstaande richtlijnen zijn met ingang van 1 juli 2018 van toepassing. Bij aanpassing van de richtlijnen dient ook de Diagnosethesaurus te worden aangepast, omdat een wijziging van richtlijnen gevolgen heeft voor de inhoud van de thesaurus. Bij het vaststellen van de richtlijnen worden deze voor de definitieve versie voorgelegd aan de stuurgroep registratiestandaarden (in oprichting) en de validatoren.​​