Afleidingen voor meervoudig gebruik

Met de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus worden diagnosen en medische verrichtingen vastgelegd in het EPD. Vanwege automatische afleidingen naar onder andere SNOMED CT en financiële codes kan de arts zich hierbij richten op de medische inhoud. Hieronder leest u wat deze automatische afleidingen inhouden.

SNOMED CT

SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine-Clinical Terms) is een internationaal terminologiestelsel waarin veel medische termen inclusief synoniemen zijn opgenomen. Deze termen kunnen klachten, symptomen, omstandigheden, ziekteprocessen, interventies, diagnosen, resultaten en besluitvormingen zijn. SNOMED CT wordt beheerd door SNOMED international en de Nederlandse licentiehouder is Nictiz.

SNOMED CT is hiërarchisch opgebouwd. Dit betekent dat iedere term met eventuele synoniemen als het ware is opgehangen in een boom van termen met vertakkingen (relaties) naar bovenliggende, meer algemene oudertermen en onderliggende, meer specifieke kindertermen.

Alle voorkeurstermen in de Diagnosethesaurus en Verrichtingenthesaurus worden, in samenwerking met de wetenschappelijke verenigingen en Nictiz, voorzien van een koppeling aan een term in de SNOMED CT-boom. Deze koppeling is altijd een-op-een en kan ofwel direct worden gemaakt ofwel via een postcoördinatie, waarbij een nieuwe term wordt aangemaakt en geplaatst in de boom. Met het registreren van een voorkeursterm uit de Diagnose- of Verrichtingenthesaurus in het EPD wordt dus direct een term in SNOMED CT vastgelegd, inclusief de bijbehorende hiërarchie. Via deze hiërarchie kan gemakkelijk worden genavigeerd tot de juiste, specifieke voorkeursterm gevonden is, en is uitwisseling met andere (internationale) stelsels mogelijk.

Meer lezen? Klik dan hier voor een interview met Pim Volkert (Nictiz) over SNOMED.


DBC-zorgproducten

De Diagnosethesaurus leidt automatisch af naar DBC-diagnosetyperingen en de Verrichtingenthesaurus naar zorgactiviteiten (ZA-codes). Een DBC-zorgtypering en ZA-code vormen samen een declarabel DBC-zorgproduct. Dit DBC-zorgproduct beschrijft het gehele behandeltraject, vanaf de gestelde diagnose bij de patiënt tot de uitgevoerde ziekenhuisbehandelingen en de eventuele nacontroles. De arts of behandelaar van de patiënt bepaalt welk DBC-zorgproduct wordt afgegeven, welke vervolgens bij de zorgverzekeraar wordt gedeclareerd.

Momenteel worden in de praktijk regelmatig verrichtingen op basis van ZA-codes geregistreerd. Dit betekent dat de financiële afleiding centraal staat bij de vastlegging en dus niet de medische inhoud. Bovendienmoet de arts hiervoor specifieke codes aanleren. Met de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus kan de arts exact, in zijn eigen taal, vastleggen wat hij uitvoert bij de patiënt en volgen de financiële afleidingen automatisch.


ICD-10 codes

De diagnosen voor de LBZ-registratie moeten volgens de ICD-10 classificatie worden aangeleverd. De diagnosen die zijn opgenomen in de Diagnosethesaurus leiden automatisch af naar één of meerdere van deze ICD-10 codes, waardoor deze niet handmatig hoeven te worden vastgelegd.

Daarnaast geeft DHD codeadviezen op basis van de ICD-10. Op deze pagina vindt u meer informatie.


Conciliumcodes

De conciliumcodes van het specialisme Plastische chirurgie zijn gekoppeld aan de termen in de Verrichtingenthesaurus. Naast de voordelen rond uniforme vastlegging van verrichtingen worden hierdoor de portfolio's van plastisch chirurgen in opleiding automatisch gevuld.

In dit artikel geeft plastisch chirurg Léon van Adrichem (UMC Utrecht en Velthuis kliniek) een toelichting.