‘Snellere én betere vastlegging van IC-diagnosen’

Sinds deze maand kan de kwaliteitsregistratie NICE voor de intensive care deels worden gevuld met behulp van de Diagnosethesaurus. Hierdoor neemt de registratielast voor de intensivist af en moet de kwaliteit van de diagnostische gegevens stijgen.

December 2018

Keizer Nicolette de hoogleraar AMC FotoGillissen-IMG_3609.jpgNICE, kort voor Nationale Intensive Care Evaluatie, is de kwaliteitsregistratie voor de IC-afdelingen van de Nederlandse ziekenhuizen. In 1996 werd de registratie opgericht door een aantal IC’s om de kwaliteit van zorg te monitoren en verbeterpunten op te sporen. Sinds een aantal jaren zijn alle Nederlandse ziekenhuizen aangesloten bij NICE.

De gegevens die naar de kwaliteitsregistratie worden gestuurd, worden zoveel mogelijk automatisch uit het epd gehaald. Voorheen vergde het registreren van de IC-opnamereden, met behulp van de zogenaamde Apache IV-code1, een extra administratieve handeling. Nicolette de Keizer, hoofd van NICE R&S (de verwerker van NICE): ‘Die laatste stap is nu niet meer nodig. Registreer je de diagnose met de Diagnosethesaurus, dan wordt automatisch de Apache IV-code afgeleid. Als je epd/zis goed is ingericht, worden deze codes vanzelf ingeladen in het NICE-formulier. Dat bespaart de intensivist voor elke patiënt – er zijn zo’n 80.000 IC-opnamen per jaar – een handeling.’


Sneller en preciezer

Voor een groot deel van de intensivisten zal de Diagnosethesaurus niet nieuw zijn. De meeste ziekenhuizen gebruiken de thesaurus al langere tijd voor vastlegging van diagnosen in het epd. De Keizer: ‘Dat klopt, maar omdat er in de Diagnosethesaurus geen specifieke lijst voor de intensive care was opgenomen, registreerden ze op basis van de door andere specialismen ingebrachte diagnosen en ontbraken veel IC-specifieke diagnosen. Inmiddels is op basis van SNOMED CT een centrale probleemlijst samengesteld door de IC’s. Die probleemlijst is door DHD in samenwerking met Nictiz opgenomen in de Diagnosethesaurus. Daardoor vind je sneller en preciezer de diagnoseterm die voor jou relevant is. En wordt dus automatisch de Apache IV-code afgeleid.’

Dave-Dongelmans-NICE-Diagnosethesaurus.png.jpgOok medisch-inhoudelijk levert de koppeling met de Diagnosethesaurus voordelen op, omdat er meer over de patiënt wordt vastgelegd. ‘Stel, een patiënt wordt opgenomen met verdenking op een bacteriële pneumonie, maar heeft daarnaast reuma waarvoor hij corticosteroïden gebruikt’, schetst Dave Dongelmans, intensivist bij het AMC. ‘Dat gegeven kan meespelen bij het bepalen van het zorgpad. Voorheen legde je als intensivist of als medisch specialist in een ander vakgebied de diagnose vaak vast in notities, als vrije tekst. Als zowel de IC als de andere specialismen in het ziekenhuis registreren met de Diagnosethesaurus, dan is al die informatie gebundeld en goed uitwisselbaar binnen en buiten de eigen instelling. Daardoor krijg je een veel beter totaalbeeld van de patiënt.’


Volgende stap: de verrichtingen

De koppeling met de Diagnosethesaurus betreft vanzelfsprekend alleen de diagnosen. Maar daarmee zijn we er nog niet, legt Dongelmans uit. ‘Apache IV-codes kun je opdelen in twee onderdelen: diagnostische en operatieve redenen van IC-opname. Naar die eerste heb je geen omkijken meer als je met de Diagnosethesaurus registreert. Voor die tweede groep is het heel belangrijk dat ook voor de Verrichtingenthesaurus op basis van SNOMED CT een lijst voor de IC wordt samengesteld. Als dat gebeurt, dan worden ook de chirurgische IC-opnameredenen automatisch afgeleid. Zo maken we steeds meer en beter gebruik van de mogelijkheden die ICT ons biedt.’1) Apache is een wiskundig model dat de sterftekans voorspelt. Het is enigszins vergelijkbaar met de SMR’s op basis waarvan de HSMR wordt berekend, alleen gebruikt de intensive care andere parameters voor de berekening van de cijfers, zoals orgaanfalen.