Uitlevering Diagnose- en Verrichtingenthesaurus

Tweemaandelijks (in de even maanden) verschijnt een update van de Diagnosethesaurus en Verrichtingenthesaurus met door gebruikers ingediende wijzigingen. In de tussenliggende (oneven) maanden kunnen de Diagnose- en/of Verrichtingenthesaurus optioneel worden uitgeleverd indien hier een actuele aanleiding voor is. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij DHD.

In het uitleverschema vindt u de planning – inclusief de optionele datums met bijbehorende beslismomenten voor tussenuitleveringen – van deze updates die u in uw epd/zis kunt implementeren.

Uitleverschema thesauri 2020.pdf


Uitleverformaat Diagnose- en Verrichtingenthesaurus

Het uitleverformaat beschrijft de technische structuur van de uitleveringen van de thesauri. Beheerders in het ziekenhuis hebben met het uitleverformaat inzicht in wat in het huidige epd/zis moet worden geïmplementeerd. Daarnaast kan het ziekenhuis aan de hand van het uitleverformaat de epd/zis-leverancier opdracht geven om de thesauri te implementeren. Deze implementatie en het inlezen van de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus kan los van elkaar worden gedaan.

De Diagnose- en Verrichtingenthesaurus worden gepubliceerd in uitleverformaat 4.1.