Uitlevering Diagnose- en Verrichtingenthesaurus

Tweemaandelijks (in de even maanden) verschijnt een update van de Diagnosethesaurus en Verrichtingenthesaurus met door gebruikers ingediende wijzigingen. In de tussenliggende (oneven) maanden kunnen de Diagnose- en/of Verrichtingenthesaurus optioneel worden uitgeleverd indien hier een actuele aanleiding voor is. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij DHD.

In het uitleverschema vindt u de planning – inclusief de optionele datums met bijbehorende beslismomenten voor tussenuitleveringen – van deze updates die u in uw EPD/ZIS kunt implementeren.

Uitleverschema thesauri 2019.pdf

Uitleverschema thesauri 2020.pdf


Uitleverformaat Diagnose- en Verrichtingenthesaurus

Het uitleverformaat beschrijft de technische structuur van de uitleveringen van de thesauri. Beheerders in het ziekenhuis hebben met het uitleverformaat inzicht in wat in het huidige EPD/ZIS moet worden geïmplementeerd. Daarnaast kan het ziekenhuis aan de hand van het uitleverformaat de EPD/ZIS-leverancier opdracht geven om de thesauri te implementeren. Deze implementatie en het inlezen van de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus kan los van elkaar worden gedaan.

Uitleverformaat 4.0 kan hier worden gedownload. Vanaf 1 januari 2020 wordt uitleverformaat 4.1 gebruikt; klik hier om het document te downloaden.