Diagnosethesaurus

De Diagnosethesaurus is de landelijke standaard voor het registreren van medische diagnosen in het epd. Dit gebeurt volgens het principe eenheid van taal, waarbij de vastgelegde gegevens voor meerdere doeleinden kunnen worden gebruikt. Elke twee maanden wordt een geactualiseerde versie van de Diagnosethesaurus uitgeleverd via Mijn DHD.

De Nederlandse ziekenhuizen hebben zich gecommitteerd aan verschillende initiatieven rond eenheid van taal. Denk bijvoorbeeld aan ‘Eenheid van taal in de Nederlandse zorg’, de zorginformatiebouwstenen van Registratie aan de bron en het VIPP-programma. Met de Diagnosethesaurus sluit u automatisch bij deze initiatieven aan. Dat komt onder andere doordat gebruik wordt gemaakt van dezelfde medische terminologiestandaard: SNOMED CT.


'Met de Diagnosethesaurus vind je als intensivist sneller en preciezer de diagnoseterm die voor jou relevant is'

Nicolette de Keizer, hoofd NICE R&S


Meervoudig gebruik

De medisch specialist legt met behulp van de Diagnosethesaurus voor elke patiënt de gestelde diagnose vast in het epd. Deze vastgelegde gegevens kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt doordat wordt afgeleid naar financieel georiënteerde codes (DBC-diagnosetyperingen), ICD-10-codes en SNOMED CT. Dit komt zonder extra registratielast de financiële afhandeling, uitwisseling met andere instellingen en benchmarking (zorginhoudelijk en bedrijfsvoering) ten goede. Omdat de afleidingen automatisch volgen, kan de arts zich bij het vastleggen richten op de medische inhoud.De praktijk als basis

De termen in de Diagnosethesaurus zijn samen met de wetenschappelijke verenigingen van specialismen opgesteld. De WV’en hebben daarnaast de afleidingen beoordeeld en toetsen deze samen met de ziekenhuizen, umc’s, Nictiz en het RIVM.

Ook komt de Klankbordgroep Registratiestandaarden drie keer per jaar bij elkaar om te adviseren over de implementatie, het gebruik en de doorontwikkeling van de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus. Bij ziekenhuizen, de wetenschappelijke verenigingen, het CMIO-netwerk en de epd/zis-leveranciers wordt daarnaast doorlopend geïnventariseerd aan welke nieuwe functionaliteiten behoefte is.


Altijd een actuele lijst

De inhoud van de Diagnosethesaurus is in nauwe samenwerking met de wetenschappelijke verenigingen en ziekenhuizen samengesteld. Toch kan het voorkomen dat een term of afleiding niet (meer) aansluit bij de praktijk. In dat geval kunt u een wijzigingsverzoek bij ons indienen

Het verzoek wordt onder meer langs de inhoudelijke richtlijnen gehouden en vervolgens beoordeeld door onder andere de wetenschappelijke vereniging (medische inhoud), Nictiz (koppelingen SNOMED CT) en het RIVM (koppelingen ICD-10-codes). De wijzigingen worden na goedkeuring van deze partijen doorgevoerd. Elke twee maanden wordt een update uitgeleverd, waardoor de Diagnosethesaurus altijd aansluit bij de actuele praktijk.


Benieuwd wat er allemaal in de Diagnosethesaurus zit? Via de zoekmodule T-Rex vindt u alle termen en afleidingen


T-Rex

Zoekt u een term in de Diagnose- of Verrichtingenthesaurus? Met de online viewer T-Rex beschikt u over uitgebreide zoekmogelijkheden voor de thesauri, ongeacht welk epd u gebruikt. Doordat u geen account nodig heeft, vindt u nog eenvoudiger en sneller wat u zoekt.


Meer informatie

Op de documentatiepagina vindt u verschillende documenten over de Diagnosethesaurus, waaronder de implementatierichtlijnen en diverse achtergrondinformatie. Heeft u aanvullende vragen? Neem dan contact met ons op. Ook houden we u op de hoogte aan de hand van kennissessies. Houd hiervoor onze evenementenpagina in de gaten.